ARHEOLOŠKI PARKI SLOVENIJE. BREZ CENZURE

Maja in junija 2014 na ogled na Šmarni gori

Potujoča fotografska razstava potuje po Sloveniji do 30. junija 2014.
 
Razstava predstavlja arheološke parke Slovenije, osrednjo temo evropskega projekta »Arheološki parki severnega Jadrana«, PArSJAd.
 

Prikazuje njihove vrednote, potenciale za razvoj turizma in problematiko ohranjanja dediščine. Ekonomska vrednost dediščine je v strokovnih krogih pogosto obravnavana kot tabu tema, ob tem pa je spregledan pomen trajnostne rabe za njeno ohranjanje. V sklopu razstavne zgodbe prikazujemo tudi lokacije, ki zaradi pozabe in izključenosti iz javnega življenja propadajo, posledično pa je degradirana njihova vloga spomenika. Ob tem se spontano vsiljuje misel, da bi primerna oblika upravljanja in turistična raba lahko osmislili njihovo vlogo in prispevali k ohranjanju dediščine na sploh. Razstava predstavlja svetle in temne plati slovenskih arheoloških parkov, ujete v fotografski objektiv, skupaj z multimedijskim gradivom in didaktičnimi prikazi za otroke: estetika, eksploatacija, ponos, zanemarjenost, ekonomska vrednost, propadanje, razvojna priložnost ... Vse brez cenzure.

TRDNJAVA AD PIRUM V ČASOVNIH SKICAH
Narodni muzej Slovenije je v okviru pilotnega projekta uredil Arheološki park Ad Pirum v Hrušici pri Podkraju (EŠD 535). Muzej ni lastnik in ni upravljavec najdišča. Z najdiščem ga povezuje pol stoletja arheoloških raziskav, predvsem pa zavedanje o izjemnem strokovnem in turističnem potencialu lokacije. S svojim delom želimo predstaviti možnosti za muzealizacijo nepremične dediščine, načine za povečanje dostopnosti in doživetja in, ne nazadnje, za razvoj kulturnega turizma.
Razumevanje in predstavitev arheološke preteklosti je zaradi narave arheoloških ostankov, ki jih označuje delna ohranjenost, zahtevno delo. Preteklost je znana v obrisih in brez absolutnih linij. Skice v časih. In kot nalašč so se povsem neodvisno, a vzporedno, rodile Časovne skice Severe Gjurin, ambasadorke naše razstave. Hvala, Severa, ker podpiraš naše delo.

Razstava je že bila na ogled:

 • – Vrhnika (oktobra 2013)
 • – Blejski grad (septembra 2013)
 • – Narodni muzej Slovenije – Prešernova (junija 2013)
 • – Logatec (novembra 2013)
 • – Narodni muzej Slovenije – Metelkova (januarja 2014)
 • – Kranj (Mestna knjižnica in Gregorčičeva ulica, februarja 2014)
 • - grad Bogenšperk (marec in april 2014)

KOLOFON

 • Avtorica razstave: Andreja Breznik
 • Ustanova: Narodni muzej Slovenije
 • Sodelavci razstave: Nina Slana, Ksenja Mulej, Tin Kos
 • Avtorji fotografij: Andreja Breznik, Saša Rudolf, Tomaž Lauko, Jože Hanc
 • Oblikovanje: Hana Domijan
 • Glasba: Severa Gjurin in Borut Činč: Časovne skice
 • Prevodi: Prevajanje.net
 • Ambasadorka razstave: Severa Gjurin
 • Kostumograf: Matic Hrovat

Projekt »PArSJAd/Arheološki parki severnega Jadrana« sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto »PArSJAd/Arheološki parki severnega Jadrana« finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.