Infokiosk z digitalnimi vsebinami že v muzejski sobi v Hrušici

V muzejski sobi Narodnega muzeja Slovenije nad gostilno Stara Pošta v Hrušici odslej za interierni kontrast skrbi infokiosk, ki bo obiskovalcem nudil virtualno bližnjico v osrčje trdnjave Ad Pirum. Postregel vam bo z zanimivimi informacijami, virtualnim sprehodom po trdnjavi, didaktičnimi vsebinami, na svoje pametne naprave z modrozobno tehnologijo (bluetooth) pa boste lahko prenesli tudi avdio vodnike. Ti vam bodo ob sprehodu po Arheološkem parku Ad Pirum na posebej označenih mestih postregli s pomembnimi zanimivostmi o trdnjavi, življenju v njej ter širšem obrambnem sistemu, katerega del je bila.
Brezplačni obisk muzejske sobe je mogoč od srede do nedelje od 11.00 (ob vikendih že malce prej) do 22.00, za sprehod po trdnjavi Ad Pirum pa časovnih okvirov sploh ni. V infokiosk se boste kmalu lahko zapodili tudi z domače tipkovnice in se kar od doma sprehodili po trdnjavi, že sedaj pa se lahko še pred izletom opremite z avdio vodičem na tem spletnem naslovu.  


INFOCHIOSCO CON CONTENUTI DIGITALI GIÀ NELLA SALA MUSEALE DI HRUŠICA

Nella sala museale del Museo Nazionale della Slovenia sopra la trattoria “Stara Pošta” (La posta antica) di Hrušica (Crussizza), da ora in poi provvede a un contrasto d’interni il chiosco informatico (l’infochiosco) che offre ai suoi visitatori una scorciatoia virtuale nel centro della fortezza Ad Pirum. Vi offrirà delle informazioni interessanti, una passeggiata virtuale lungo la fortezza, dei contenuti didattici, mentre con i suoi dispositivi intelligenti con tecnologia bluetooth potrete anche scaricare le guide audio che vi offriranno lungo la passeggiata attraverso il Parco archeologico Ad Pirum, in punti appositamente contrassegnati, delle informazioni particolarmente interessanti sulla fortezza, su come si svolgeva la vita dentro la fortezza e del sistema di difesa più ampio di cui faceva parte.
È possibile una visita gratuita della sala del museo dal mercoledì alla domenica dalle ore 11.00 (durante i fine settimana un po’ prima) fino alle 22.00, invece per la passeggiata lungo la fortezza Ad Pirum non vi sono alcuni limiti di orario. In breve potrete interagire con l’infochiosco dalla vostra tastiera a casa e potrete passeggiare sempre da casa attraverso la fortezza; già ora prima della gita per la fortezza potrete dotarvi di una guida audio in questo sito internet.