Delavnici o managementu arheoloških parkov

Maja smo v Ljubljani in Piranu organizirali dve brezplačni delavnici o managementu arheoloških parkov. Arheološki parki lahko pomembno prispevajo k razvoju slovenskega kulturnega turizma pod pogojem, da so primerno urejeni in upravljani. Prav ta znanja smo skupaj s povabljenimi strokovnjaki predstavili na delavnicah. Ureditev arheološkega najdišča v kompleks arheološkega parka pomeni management arheološkega najdišča za obiskovalce. Zajema ureditev s posegi v najdišče ter pripravo in izvedbo t. i. mehkih vsebin, ki povečujejo razumevanje in doživetje in ustvarijo zanimivo ponudbo za preživljanje prostega časa za vso družino. Vsi, ki se delavnic niste uspeli udeležiti, lahko zbornik povzetkov predavanj in posamezne predstavitve preletite na tej povezavi.


LABORATORI SULLA GESTIONE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI

In maggio abbiamo organizzato a Lubiana e a Pirano due laboratori gratuiti sulla gestione dei parchi archeologici. I parchi archeologici possono contribuire significativamente allo sviluppo del turismo culturale sloveno a condizione che siano adeguatamente organizzati e gestiti e proprio ciò abbiamo presentato insieme a degli esperti invitati nei laboratori. La sistemazione del sito archeologico nel complesso del parco archeologico significa gestione dei siti archeologici per i visitatori e comprende la sistemazione con interventi nel sito e la preparazione ed esecuzione dei cosiddetti contenuti morbidi che migliorano la comprensione e l'esperienza, e creano un’interessante offerta per trascorrere il tempo libero per tutta la famiglia.