Zaposleni

VODSTVO IN UPRAVA

mag. Barbara RAVNIK, direktorica (barbara.ravnik[@]nms.si)
Miroslav VUTE, pravna služba (miroslav.vute[@]nms.si)
Marija JAKLIČ, finančna služba (marija.jaklic[@]nms.si)
Robert POŠEBAL, finančna služba (robert.posebal[@]nms.si)
Nada MIHEVC, tajništvo (nada.mihevc[@]nms.si)

ZAPOSLENI

Služba za premično dediščino in muzeje
Maja HAKL SAJE (maja.hakl.saje[@]nms.si)

Arheološki oddelek
dr. Janka ISTENIČ, vodja oddelka, antika (janka.istenic[@]nms.si)
dr. Peter TURK, prazgodovina (peter.turk[@]nms.si)
dr. Tomaž NABERGOJ, visoki in pozni srednji vek (tomaz.nabergoj[@]nms.si)
dr. Boštjan LAHARNAR, prazgodovina (bostjan.laharnar[@]nms.si)  
Barbara JERIN, dokumentacija (barbara.jerin[@]nms.si)
mag. Ida MURGELJ, dokumentacija (ida.murgelj[@]nms.si)
Polona BITENC, dokumentacija (polona.bitenc[@]nms.si)
Helena BRAS KERNEL, dokumentacija – antika (helena.bras[@]nms.si)
Vesna SVETLIČIČ TURK, dokumentacija – prazgodovina (vesna.svetlicic[@]nms.si)
dr. Daša PAVLOVIČ, zgodnji srednji vek (dasa.pavlovic[@]nms.si)
dr. Matija TURK, paleolitik in mezolitik (matija.turk[@]nms.si)

Grafični kabinet
Blaženka FIRST, vodja oddelka (blazenka.first[@]nms.si)
mag. Darija MAVRIČ ČEH (darija.mavric[@]nms.si)

Numizmatični kabinet
dr. Andrej ŠEMROV, vodja oddelka, srednji in novi vek, moderno (andrej.semrov[@]nms.si)
prof. dr. Peter KOS, antika (peter.kos[@]nms.si)
doc. dr. Alenka MIŠKEC, antika (alenka.miskec[@]nms.si)

Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost
mag. Darko KNEZ, vodja oddelka, dokumentacija, cerkveni predmeti, tekstil, glasbila, ljudska kultura (darko.knez[@]nms.si)
doc. dr. Mateja KOS, keramika in steklo, slikarstvo in skulpture (mateja.kos[@]nms.si)
dr. Tomaž LAZAR, zgodovina do 18. stoletja, orožje in bojna oprema, naprave, merila, igrače, nakit, pečati, lapidarij (tomaz.lazar[@]nms.si)
dr. Maja LOZAR ŠTAMCAR, pohištvo, ure, svetila, kovina, rezbarije (maja.lozar[@]nms.si)
mag. Jože PODPEČNIK, zgodovina (18.–20. stoletje), faleristika, filatelija, fotografija, šport, prostozidarji (joze.podpecnik[@]nms.si)
Tomislav KAJFEŽ, mag., vodja depojev, dokumentalist (tomo.kajfez[@]nms.si)
Gašper OITZL, mag. (gasper.oitzl[@]nms.si)
dr. Jernej KOTAR (jernej.kotar[@]nms.si)

Oddelek za konserviranje in restavriranje
mag. Gorazd LEMAJIČ, keramika, steklo (gorazd.lemajic[@]nms.si)
mag. Irma LANGUS HRIBAR, slike, polikromirana plastika, pozlata (irma.langus[@]nms.si)
mag. Miran PFLAUM, kopistika, kamen (miran.pflaum[@]nms.si)
Janja SLABE, keramika, porcelan, steklo, plastika (janja.slabe[@]nms.si)
Damjan JESENOVEC, pohištvo (damjan.jesenovec[@]nms.si)
Igor RAVBAR, orožje in oklepi, kovinski predmeti umetne obrti, izdelava replik (igor.ravbar[@]nms.si)
mag. Nataša NEMEČEK, kovinski predmeti uporabne umetnosti in umetne obrti, sestavljeni materiali, organski materiali (natasa.nemecek[@]nms.si)
dr. Eva MENART, naravoslovne raziskave (eva.menart[@]nms.si)
Sonja PEROVŠEK, arheološki predmeti, organski materiali, numizmatika (sonja.perovsek[@]nms.si)
Anita VIRAG, arheološki predmeti, organski materiali, numizmatika (anita.virag[@]nms.si)

Knjižnica
Barbara ROGAČ, vodja knjižnice, obdelava gradiva (barbara.rogac[@]nms.si)
Urša PAJK, izposoja in informacije o gradivu (urska.pajk[@]nms.si)
Iztok MOČEVNIK, izposoja in informacije o gradivu (iztok.mocevnik[@]nms.si)
Uršula VIMER KOVAČEK, obdelava gradiva (ursula.vimerkovacek[@]nms.si)
Matej HREŠČAK, obdelava gradiva (matej.hrescak[@]nms.si)

Trgovina
Naročila (blagajna[@]nms.si)
Meta ŽVOKELJ
Mihaela MILIVOJEVIČ
Renny ROVŠNIK

Tehnična služba
Hamid KOSO (hamid.koso[@]nms.si) 
Boštjan POGORELC (bostjan.pogorelc[@]nms.si)
Karmen JANKOVIČ (karmen.jankovic[@]nms.si)

Grad Snežnik
Majda OBREZA ŠPEH (majda.obreza[@]nms.si)
Janez ŠPEH (janez.speh[@]nms.si)


Organizacijska enota za komunikacije in programske storitve

Odnosi z javnostmi
Tinka H. SELIČ (tinka.selic[@]nms.si)

Pedagoška služba
dr. Andreja BREZNIK (andreja.breznik[@]nms.si)
Eva KOCUVAN (eva.kocuvan[@]nms.si)

Izobraževanje, raziskovanje, EU projekti
doc. dr. Mateja KOS, vodja organizacijske enote (mateja.kos[@]nms.si)
Saša RUDOLF, mlada raziskovalka (sasa.rudolf[@]nms.si)
Zora ŽBONTAR, strokovna sodelavka (zora.zbontar[@]nms.si)
Jure KUSETIČ, strokovni sodelavec pri EU projektih (jure.kusetic[@]nms.si)

Fotografski atelje
Tomaž LAUKO (tomaz.lauko[@]nms.si)

Najemi prostorov
Tinka H. SELIČ (tinka.selic[@]nms.si)

Posredovanje fotografskega (risanega) gradiva
Tomislav KAJFEŽ, mag. (tomo.kajfez[@]nms.si)