Strateški projekt "Arheološki parki severnega Jadrana" PArSJAd

O PROJEKTU

Projekt zajema skupno arheološko dediščino obale severnega Jadrana, od emilijskega do slovenskega primorja. Skupaj devet partnerjev – trije slovenski in šest italijanskih – si je za triletno obdobje (2010–2013) zadalo naslednje naloge:
  • realizacija načrtovanih sistemov kulturnih, arheoloških in naravnih entitet in njihova medsebojna povezava z namenom vsesplošne in najširše dostopnosti vsakomur,
  • izmenjava izkušenj na področju arheološke didaktike, oblikovanje baze primerov prakse ter oblikovanje najustreznejšega modela arheološke didaktike
  • oblikovanje virtualnega arheološkega parka,
  • realizacija pilotskih projektov za povečanje dejavnosti na izbranih območjih, kar konkretno pomeni ureditev izbranih lokacij na način, da bodo te dostopne najširši javnosti,
  • učinkovita promocija dejavnosti in popularizacija arheoloških parkov in arheološke dediščine.
     

PILOTNI PROJEKT NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE JE ARHEOLOŠKI PARK AD PIRUM.

PROJEKTNE NALOGE NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE:


OBVESTILA ZA JAVNOST IN POROČILA:

  • Poročilo o delu in načrt dela za drugo polovico trajanja projekta, avgust 2011
Poročilo_o_delu.pdf
  • Arheološka pot Ad Pirum – ovrednotenje arheološkega spomenika, avgust 2011
Arheoloska_pot.pdf
  • Arheološki park Ad Pirum – predlog ureditve, december 2010
Predlog_Ureditve.pdf
 


V okviru projekta je izšla tudi strokovna publikacija Management of an Archaeological Park. Publikacijo lahko preberete in natisnete tukaj.

 

PROJEKTNA SKUPINA NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE

Vodja projektne skupine Narodnega muzeja Slovenije
dr. Andreja Breznik

Strokovni sodelavci
Igor Ravbar
Ksenija Mulej
Nina Slana
prof. dr. Peter Kos
Samo Šterk
Saša Rudolf
Tin Kos

Zunanji sodelavci
Institut Ivan Michler za zgodovino prostora


PARTNERJI PROJEKTA PARSJAD


POVEZAVE


Projekt »PArSJAd/Arheološki parki severnega Jadrana« sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto »PArSJAd/Arheološki parki severnega Jadrana« finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.