Digitalne vsebine in avdio vodniki

Tukaj izveste več o vsebinah informacijskega terminala, ki je zasidran v Hrušici, natančneje v muzejski sobi. Do vsebin lahko dostopate tudi kar od doma na tej povezavi, prisluhnete avdio vodnikom ali jih pretočite na svoje naprave pretočite, izvedeli pa boste tudi več o izdelavi digitalne rekonstrukcije trdnjave Ad Pirum.

Na informacijskem terminalu najdete:
(Za ogled 3D vsebin potrebujete vtičnik Cortona 3D. Za začetek namestitve kliknite tukaj.)

•    tematske sklope poljudnih besedil s slikovnimi dopolnitvami
•    interaktivni tloris hrušiške trdnjave
•    virtualni sprehod po Hrušici
•    avdiovodnike v štirih jezikih – POSLUŠAJ ŽE ZDAJ! ... SLO ♦ ENG ♦ DE ♦ ITA
•    video 3D rekonstrukcijo trdnjave iz 4. stoletja
•    digitalno knjigo vtisov
•    galerijo slik
•    pregledovalnik 360° fotografij
•    računalniško igro
 POSKUS 3D REKONSTRUKCIJE VIDEZA TRDNJAVE AD PIRUM V 4. STOLETJU

Strokovna predloga: dr. Peter Kos
Računalniška izdelava: Igor Dolinar


Do danes je nastalo že kar nekaj predvsem risarskih poskusov rekonstrukcije rimske trdnjave na hrušiškem prelazu. Najstarejša, iz leta 1863, je romantična upodobitev pogleda na trdnjavo z vzhoda. Poskusi rekonstrukcije trdnjave so večinoma bolj ali manj idealistični in nemalokrat ne upoštevajo terenskih danosti oziroma gradbenih značilnosti svojega časa (npr. vsi po vrsti izhajajo iz predpostavke, da so imeli stolpi ravne strehe).

Tokratna rekonstrukcija je izdelana na podlagi rezultatov arheoloških raziskovanj, ki pa omogočajo večinoma tlorisno rekonstrukcijo (debelina zidov trdnjavskega obzidja in stolpov, oblika stolpov). Ker so bili zidovi obzidja in stolpov v času raziskovanj ohranjeni do največ 2 m višine, so bile rekonstrukcija videza obzidja in stolpov, njihova višina oziroma višina nadstropij v stolpih ter oblika oken v stolpih izdelane na podlagi razmeroma dobro ohranjenih poznorimskih obrambnih struktur ob Donavi v današnji Avstriji (kastel Favianis [danes Mautern], rimska trdnjava Comagena [danes Tulln] ter burgus v Bacharnsdorfu). V pomoč so bile tudi skoraj v celoti ohranjene poznorimske vojaške trdnjave v severni Afriki. Predvsem pri rekonstrukciji streh stolpov smo se naslonili na ugotovitve nemških raziskovalcev pri raziskovanju nekaterih poznorimskih trdnjav na donavskem limesu v današnji južni Nemčiji.


AVDIOVODNIKI PO UTRDBI

Avdiovodniki v štirih jezikih in dveh zahtevnostnih stopnjah omogočajo obiskovalcu samostojni ogled najdišča. Obiskovalci si bodo avdiovodnik prek osrednjega informativnega kioska ali prek spletne strani prenesli na osebni mobilni telefon.