Projekti

PRETEKLI PROJEKTI

x

Strateški projekt "Arheološki parki severnega Jadrana" PArSJAd

O PROJEKTU

Projekt zajema skupno arheološko dediščino obale severnega Jadrana, od emilijskega do slovenskega primorja. Skupaj devet partnerjev – trije slovenski in šest italijanskih – si je za triletno obdobje (2010–2013) zadalo naslednje naloge:
  • realizacija načrtovanih sistemov kulturnih, arheoloških in naravnih entitet in njihova medsebojna povezava z namenom vsesplošne in najširše dostopnosti vsakomur,
  • izmenjava izkušenj na področju arheološke didaktike, oblikovanje baze primerov prakse ter oblikovanje najustreznejšega modela arheološke didaktike
  • oblikovanje virtualnega arheološkega parka,
  • realizacija pilotskih projektov za povečanje dejavnosti na izbranih območjih, kar konkretno pomeni ureditev izbranih lokacij na način, da bodo te dostopne najširši javnosti,
  • učinkovita promocija dejavnosti in popularizacija arheoloških parkov in arheološke dediščine.
     
Več ...

Raziskovalni projekt: Nedestruktivne analitske metode kot temelj zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih raziskav

Projekt oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, 2004

(Sodelovanje Inštituta Jožef Stefan in Narodnega muzeja Slovenije; financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2004 - 2007).

Raziskovalni program: Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč

Projekt oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, 2004

(Raziskave materialne kulture na Slovenskem) (financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2009 - 2012).

Stalna razstava Zgodovina uporabne umetnosti in kolekcijske postavitve

Projekt oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, 2005/06

(študijske zbirke) v stavbi NMS na Metelkovi cesti

Stran 3 od 11