Projekti

Sylloge Nummorum Graecorum, Slovenia

Projekt Numizmatičnega kabineta, 2004

Zbirka Numizmatičnega kabineta Narodnega muzeja Slovenije (A. Šemrov)

Obdelava zapuščine Miroslava Premruja

Projekt knjižnice, 2004

Mednarodni raziskovalni projekt Bayern und Slowenien im Zeitalter des Barock: Beziehungen, Anregungenn, Parallele

Projekt knjižnice, 2004

Vzpostavitev in delovanje baze zasebnih knjižnic v okviru sistema COBISS

Projekt knjižnice, 2004

Predstavitev zakladov knjižnice v publikaciji, ki bo spremljala pregledno razstavo

Projekt knjižnice, 2004

Stran 7 od 11