Projekti

Priprava stalne razstave Narodnega muzeja Slovenije

Projekt knjižnice, 2004

Vrtna arhitektura v goriški grofiji od 17. do 19. stoletja

Projekt grafičnega kabineta, 2004

(Darija MAVRIČ)

Grafični viri za sakralno slikarstvo 17. stoletja na slovenskih tleh

Projekt grafičnega kabineta, 2004

(Blaženka FIRST)

Vloga grafičnih predlog v slikarstvu Mojstra HGG

Projekt grafičnega kabineta, 2004

(Blaženka FIRST v sodelovanjem z Narodno galerijo in Hrvaško akademijo znanosti in umetnosti)

Sodelovanje pri raziskovalnem programu: Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč

Projekt grafičnega kabineta, 2004

(Raziskave materialne kulture na Slovenskem) (financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2004 - 2008).

Stran 8 od 11