Projekti

Bilateralno sodelovanje Madžarska-Slovenija (2004-2005)

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

Projekt št. BI-HU/04-05-002 Naravoslovni pristopi v arheologiji: obdelava kovin in kosti v prazgodovini (odgovorna nosilka v Sloveniji N. Trampuž Orel)

Raziskovalni projekt Arheometalurške raziskave prazgodovinskih kovin: rudni viri in tehnologija

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

Trajanje projekta 2001-2004 (odgovorna nosilka N. Trampuž Orel)

Raziskovalni projekt Arheološki viri za zgodovino Pustega gradu nad Lipnico

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

(odgovorna nosilka Katarina Predovnik z Oddelka za arheologijo FF, T. Nabergoj sodelavec), trajanje 2003-2004

Raziskovalni projekt Rimska vojaška oprema v Sloveniji

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

(odgovorna nosilka J. Istenič, izvajalec IJS), trajanje projekta: 2001-2004

Raziskovalni program Premična arheološka dediščina: arheološke in arheometrične raziskave

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

(odgovorna nosilka J. Istenič)

Stran 9 od 11