170 na uro po nemškem limesu

V oktobru smo organizirali študijsko potovanje po ostankih zgornjegermanskega in recijskega limesa. Nemški odsek je bil leta 2005 vpisan na seznam Unescove svetovne dediščine. Študijska pot je sledila štirim ciljem: ogled in ocena prezentacijskih posegov, organiziranost destinacije, pridobitev informacij v zvezi z upravljanjem lokacij in ocena doživetja z vidika turista oziroma obiskovalca. Spoznanja so uporabna pri zasnovi arheološkega parka Ad Pirum, še bolj pa pri zasnovi morebitne turistične destinacije Claustra Alpium Iuliraum v prihodnosti.

Nemška turistična pot ob limesu (Deutsche Limes-Straße) je dolga prek 700 km. Ostanki limesa, ki se raztezajo od Rheinbrohla na zahodu do Regensburga na vzhodu, merijo 550 km. Vzporedno s cestno povezavo sta speljani tudi kolesarska in pohodna pot.
 
Zaradi omejenega časa smo ogledu ostankov posvetili šest dni. Ogledi so bili izbrani po predhodni študiji ostalin in prezentacijskih metod. Vanje smo od skupaj 57 lokacij vključili tri komplekse arheoloških parkov, ki delujejo kot organizacije, pet lokacij arheoloških parkov brez organizirane dejavnosti in osem lokacij arheoloških spomenikov na prostem. V nekaterih primerih lokacije spremljajo tudi muzeji.
 
Zanimivost nemških prezentacij so predvsem rekonstrukcije arheoloških ostalin, zaradi česar delujejo prikazi monumentalno in impresivno, predvsem pa zelo razumljivo in doživeto. V četrtek, 17. januarja 2013, ob 11. uri vas vabimo na strokovni potopis (predava dr. Andreja Breznik), ki ga bomo obogatili z diskusijo na temo prezentacij arheološke preteklosti. 
 
Spodaj nekaj foto utrinkov, kanček večjo galerijo pa si lahko ogledate na naši facebook strani
 

CON 170 KILOMETRI ORARI LUNGO IL LIMES TEDESCO

Ad ottobre abbiamo organizzato una visita di studio dei resti del Limes alto germanico e della recessione. Nel 2005 la parte tedesca è stata iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Il percorso di studio si è prefissato quattro intenti: visita e valutazione delle opere di presentazione, organizzazione del sito, reperimento delle informazioni riguardo alla gestione dei siti e valutazione dell’esperienza dal punto di vista del turista o del visitatore. Le osservazioni si potranno utilizzare per l'istituzione del parco archeologico Ad Pirum, e ancora di più per la fondazione dell’eventuale destinazione Claustra Alpium Iuliraum nell'avvenire.

La strada turistica lungo il Limes tedesco (Deutsche Limes-Straße) si sviluppa su 700 chilometri. I resti del Limes, che si estendono da Rheinbrohl ad ovest a Regensburg ad est, comprendono 550 chilometri. Parallelamente alla strada si sviluppano una pista ciclabile e un sentiero escursionistico.
 
Per la mancanza di tempo, alla visita dei ruderi abbiamo potuto dedicare sei giorni. Le visite sono state selezionate in base ad uno studio preliminare dei ruderi e in conformità con i metodi di presentazione. Da un totale di 57 siti sono stati selezionati tre complessi di parchi archeologici che operano come organizzazioni, cinque parchi archeologici senza attività organizzata e otto monumenti archeologici all’aperto. In alcuni casi i siti sono accompagnati da musei.
 
La parte interessante delle presentazioni tedesche sono soprattutto le ricostruzioni dei resti archeologici che fanno sembrare i layout monumentali e impressivi, ma soprattutto molto comprensibili e vissuti. Giovedì, 17 gennaio 2013, alle 11.00 siete gentilmente invitati al reportage di viaggio (relatore Dott.ssa Andreja Breznik), accompagnato  dalla discussione sul tema le presentazioni del passato archeologico.