Uspešno čiščenje trdnajve Ad Pirum z občino Ajdovščina

There are no translations available.

Lansko jesen je na območju trdnjave v sodelovanju s projektnim partnerjem ZVKDS potekalo obsežno čiščenje vegetacije, ki je zahtevalo tudi strojno odstranitev večjih dreves. Po čiščenju so ostali veliki kupi drevja in dračja, ki bi naj do pomladi počakali na odvoz. Odvoz in dokončno čiščenje smo organizirali v sodelovanju z Inštitutom Ivan Michler, s pomočjo naših prostovoljcev, predvsem pa z veliko pomočjo Občine Ajdovščina, ki je v ta namen zagotovila štiri javne delavce za dva dni. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč.


PULIZIA BEN RIUSCITA DELLA FORTEZZA AD PIRUM IN COLLABORAZIONE COL COMUNE DI AIDUSSINA

Lo scorso autunno si è svolta in collaborazione con il partner del progetto ZVKDS una vasta iniziativa di pulizia per eliminare la vegetazione che richiedeva anche la rimozione meccanica di alcuni alberi. Dopo la pulizia sono rimasti dei mucchi di legna e di sterpaglie che avrebbero dovuto aspettare la rimozione fino alla primavera. La rimozione e la pulizia finale è stata organizzata in collaborazione con l'Istituto Ivan Michler, con l'aiuto dei nostri volontari, in particolare con il grande aiuto del Comune di Aidussina che a tal fine ha fornito quattro operai comunali per due giorni. Ringraziamo tutti i partecipanti per la cooperazione e per l'aiuto.