Dela v Hrušici sprožila val ureditev drugih lokacij v sklopu CAI

Ureditev arheološkega parka Ad Pirum je, tako se zdi, sprožila val zavedanja o pomenu arheoloških ostankov znotraj sistema CAI (Claustra Alpium Iuliarum), predvsem pa navdušenje nad to dediščino v lastnem prostoru. Tako je v maju potekalo čiščenje ostankov na Zaplani v Občini Vrhnika, kjer je ohranjen stolp z zidom, v juniju pa tudi na Lanišču v Občini Logatec, kjer je ohranjena edina rekonstruirana utrdba. Vsa dela so potekala v sodelovanju z lokalnimi društvi in prostovoljci, v primeru Lanišča je akcijo podprla Občina Logatec, dela pa je organizacijsko vodil Inštitut Ivan Michler.


IL LAVORO A HRUŠICA HA SCATENATO UNA REAZIONE A CATENA DI SISTEMAZIONI IN ALTRI LUOGHI DELL’AMBITO CAI

La sistemazione del Parco archeologico Ad Pirum, a quanto pare, ha scatenato un'ondata di consapevolezza circa l'importanza dei resti archeologici all'interno del sistema CAI (Claustra Alpium Iuliarum), in particolare ha acceso l'entusiasmo per questo patrimonio situato nel proprio ambiente. Così in maggio si è svolta l’iniziativa di pulizia dai residui a Zaplana nel Comune di Vrhnika dove si trova una torre conservata con un muro, e in giugno anche nel Comune di Lanišče nel Comune di Logatec dove si conserva l’unica fortificazione ricostruita. Tutti i lavori sono stati svolti in collaborazione con le associazioni locali e con i volontari, nel caso di Lanišče ha sostenuto l’iniziativa il Comune di Logatec, il lavoro invece è stato organizzato dall'Istituto Ivan Michler.