Predstavitev knjige dr. Tomaža Lazarja POZNOSREDNJEVEŠKO TOPNIŠTVO NA SLOVENSKEM

There are no translations available.

Sreda, 16. marca 2016, ob 12. uri v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova

V seriji Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev je izšla nova monografija Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem. Raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož / Late-Medieval Artillery in Slovenia. A Study of Two Early Artillery Pieces from the Regional Museum Ptuj – Ormož avtorja Tomaža Lazarja s prispevki Jakoba Lamuta, Marijana Nečemra in Joži Zabret.

Najstarejša primerka topništva na Slovenskem sta se ohranila v zbirki orožja na ptujskem gradu. Železna bombarda iz sredine 15. stoletja in približno petdeset let mlajši top na kamnite krogle se uvrščata med najzanimivejše preostanke poznosrednjeveškega topništva v srednji Evropi.
V letih 2010–2014 smo ju v sodelovanju med Narodnim muzejem Slovenije in Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož temeljito raziskali z vsemi dostopnimi analitskimi metodami, da bi pojasnili način njune konstrukcije in ju umestili v natančnejši zgodovinski kontekst. Pri tej zahtevni nalogi nam je pomagala vrsta vodilnih domačih specialistov in podjetij, med drugimi IMP NDT, d. o. o., ter Sistemska tehnika, d. d.
Tako izčrpnih raziskav zgodnjega topništva je bilo doslej v svetu opravljenih le peščica. Končni plod tega dolgotrajnega dela je dvojezična slovensko-angleška monografija.
 
Na predstavitev monografije in poti, ki je vodila do njenega nastanka, vas vabimo v sredo, 16. marca 2016, ob 12. uri v Narodni muzej Slovenije – Metelkova.
 
Sodelovali bodo:
  • mag. Barbara Ravnik, direktorica Narodnega muzeja Slovenije,
  • dr. Aleksander Lorenčič, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož,
  • dr. Tomaž Lazar, Narodni muzej Slovenije (avtor),
  • prof. dr. Jakob Lamut, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (avtor prispevka),
  • prof. dr. Peter Fajfar, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (recenzent) in
  • dr. Andrej Nared, Arhiv Republike Slovenije (recenzent).
Ob predstavitvi bo knjigo mogoče kupiti z 20-odstotnim popustom.
Vljudno vabljeni!