CESARSKI GRADBENI NAPIS

S fragmentarno ohranjene marmorne plošče je možno razbrati, da sta prvi rimski cesar Avgust in njegov naslednik Tiberij mestu podarila stavbo, morda obzidje, na katero so namestili to ploščo. Napis je verjetno povezan z izgradnjo rimske kolonije Emone, vendar je mesto nastalo že približno pol stoletja prej. 

Besedilo na plošči naj bi se v prevodu bralo takole: 

Vladar Cezar, sin božanskega (Cezarja), Avgust, najvišji svečenik, 
trinajstkrat konzul, enaindvajsetkrat izklican za vrhovnega poveljnika (imperator), ki mu je
bila sedemintridesetkrat potrjena oblast tribuna, oče domovine,
in Tiberij Cezar, sin božanskega Avgusta, Avgust, najvišji svečenik, dvakrat konzul, šestkrat
izklican za vrhovnega poveljnika, ki mu je bila šestnajstkrat potrjena oblast tribuna,
sta dala (mestu) [obzidje s stolpi].
 
Na stalni razstavi si lahko ogledate poizkus rekonstrukcije gradbenega napisa v originalni velikosti.
 
Podatki
  • Ime predmeta: Cesarski gradbeni napis
  • Kratek opis: Fragment velike marmorne plošče z napisom
  • Datacija: Konec leta 14 in začetek leta 15 n. št.
  • Material: Marmor
  • Najdišče: Današnji Trg francoske revolucije, Ljubljana, Slovenija
  • Inv. št.: L 81
  • Na ogled: Stalna razstava Rimski lapidarij Narodnega muzeja Slovenije v Narodnem muzeju Slovenije


Za nadaljnje branje

  • Janka Istenič: Rimske zgodbe s stičišča svetov. Katalog razstave, Ljubljana 2014, str. 57.