PARZIVAL Slovenija

Sobota, 26. avgusta 2017, ob 18. uri na gradu Snežnik
 
Ljoba Jenče .  Marjana Benčina .  Ivan Peternelj
Pripovedovanje, recitiranje, petje minezanga 
 
Wolfram von Eschenbach: Parzival, knjiga III. Prevod: Marjana Benčina.
 
 
Vabljeni k poslušanju čudežno lepe poetike srednjega veka!
Od šestnajstih knjig vam bomo pripovedovali iz knjige III o otroštvu Parzivala, junaka najpomembnejšega evropskega epa, o njegovem odhodu v svet in prvih preizkušnjah na poti k svetemu gralu.

PAJN Zavod za sonaravno bivanje, Cerknica. M: +386 41 430 224.

Vstopnina: 10 EUR.
 

Pripovedovanje je ljudem vedno pomenilo obračanje k njim samim: za vzdrževanje medsebojnega stika, za debato o življenju, o prihodnosti, za katero so bile zgodbe pravi navdih, poln srca in upanja. Zgodbe nas zadenejo z lepoto in resnico v samo središče, kjer včasih boli, kjer ljubimo življenje in se velikokrat borimo zanj in z njim.
Kaj je sveti gral? Wolfram ga opisuje kot poseben kamen, ki so ga angeli prinesli iz nebeškega sveta ljudem na Zemljo. Nosila ga je ženska. Hranil je izbrane gralove ljudi v posebnem obredju. Njegov kralj je moral biti brez greha in sočuten. Zdaj grala ni več na tem svetu, saj so ga angeli odnesli nazaj v nebo. Poiskati ga je treba v drugi razsežnosti, v notranjem svetišču človeškega srca. 

Ljoba Jenče od leta 2012 nosi iniciativo za prevod tega najpomembnejšega srednjeveškega epa v slovenski jezik. Pel ga je bavarski pesnik Wolfram von Eschenbach (1170–1212): prepesnil ga je iz starejše različice nedokončanega epa Perceval francoskega pesnika Chretiena de Troya. Gre za prvo literarno delo o človeku, ki se spopada z mladostniškimi napakami, najde sveti gral, ga zapravi in po številnih preizkušnjah mu na koncu uspe postati njegov kralj.
Že v obdobju festivala Idriart je slovenski kulturni ambasador Miha Pogačnik na gradu Borl in okoli Ptuja pričel z iniciativo Parzival in razvil številne umetniško-kulturne programe. Nato so leta 2012 pripovedovalci iz Evrope Micaela Sauber (Nemčija), Inger Lise Oelrich (Švedska) in Aleksander MacKenzie (Irska) spodbudili izvedbo Mednarodnega simpozija pripovedovanja Parzival, ki ga je potem v Sloveniji prevzel Pajn Zavod za sonaravno bivanje in izvedel s sodelovanjem številnih organizacij in Mestno občino Ptuj. Ljoba Jenče je kot vodja simpozija s pomočjo Kulturno umetniškega društva Sredina iz Ljubljane in Davorina Peršiča okrog sebe zbrala ekipo slovenskih pripovedovalcev, ki so v prozni obliki za pripovedovanje prevedli celotno delo v šestnajstih knjigah. Med Ptujem in Rogatcem so zgodbo pripovedovali teden dni v angleškem, nemškem in slovenskem jeziku. Simpozij so zaključili z okroglo mizo »O pomenu pripovedovanja zgodb pri oblikovanju identitete Evrope prihodnosti« pod pokroviteljstvom EU skupine Alda in poslanca gospoda Iva Vajgla. Simpozija se je udeležilo 55 pripovedovalcev iz držav EU, Izraela in Rusije. 
 
Umetniškemu prevajanju se je posvetila nemcistka Marjana Benčina. Želimo ji srčen navdih, ki jo bo vodil skozi vseh šestnajst knjig.  
 
Ivan Peternelj, slovenski dramski igralec, se je skupini pripovedovalcev pridružil z odličnimi recitacijami fragmentarno prevedenih delov knjige v verzih.
Foto: Boris Farič, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Dnevi poezije in vina, Ptuj 2015.
 
Zanimivost za Cerknico in širše področje Notranjske: iz obdobja nastanka Parzivala, ok. 1212, je ohranjeno najstarejše slovensko razpelo. Nastalo je pod oglejskim patriarhatom. Danes ga hrani Narodna galerija v Ljubljani. Cerkniška cerkev je veljala za eno najlepših tedanjega časa. 
 
Več o simpoziju 2013 na: http://www.visitptuj.eu/parzival/
 
PARZIVAL
Parzival je mladenič plemenite krvi, odrasel v gozdu z ovdovelo mamo stran od ljudi in zato neveden o življenju tam zunaj. V nerodnih oblačilih norčka odide v svet in na poti zvesto sledi navodilom mame in učitelja v želji, da bi postal vitez, a povzroči nič koliko trpljenja. Ko prispe na grad svetega Grala, zgreši namen in ne postavi ključnega vprašanja bolnemu kralju Ribiču Anfortasu o vzroku njegovih bolečin. Njegovo sočutje bi odrešilo vse kraljestvo in postal bi naslednik Grala. Po dolgi odisejadi in duhovnih očiščenjih se lahko na grad k Anfortasu vrne in postane gralov kralj.
 
Wolfram von Eschenbach je ustvaril visoki srednjeveški ep Parzival v 24.600 verzih v prvi polovici 13. stoletja. To je poleg Božanske komedije najpomembnejše literarno delo tistega časa.
Ep Parzival predstavlja plemenite cilje v družbi, ki zmore imeti ideale in hkrati ni sentimentalna niti religiozna ali dogmatična. Besedilo vsebuje mnogo humorja in pustolovskega duha, sijajne opise dvornega življenja – tako kot resna in globoka premišljevanja o pomenu človeškega bivanja.