Novinarska konferenca in Dan odprtih vitrin pred odprtjem razstave ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV

Sreda, 20. decembra 2017, ob 11. uri v Narodnem muzeju Slovenije, Muzejska

Vabimo vas na NOVINARSKO KONFERENCO in DAN ODPRTIH VITRIN pred odprtjem novega dela stalne razstave Železnodobne zgodbe s stičišča svetov.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali:

•    mag. Barbara Ravnik, direktorica Narodnega muzeja Slovenije,
•    mag. Gorazd Lemajič, vodja razstavnega projekta in oblikovalec razstave,
•    dr. Boštjan Laharnar, soavtor razstave in kataloga, in
•    dr. Peter Turk, soavtor razstave in kataloga.

Prisotni bodo tudi drugi sodelujoči, ki bodo z veseljem odgovarjali na vaša vprašanja.

Po novinarski konferenci vas vabimo na DAN ODPRTIH VITRIN: ponujamo vam izjemno priložnost, da si v družbi s kustosi izbrane predmete lahko ogledate čisto od blizu. Predmete si boste v odprtih vitrinah lahko ogledali in posneli kadarkoli med 11. in 13. uro.

Fotografija: Uroš Acman

Železnodobne zgodbe s stičišča svetov so časovno umeščene med zgodbe iz starejše prazgodovine in zgodbe iz rimske dobe. Zakaj smo jih ločili od časa kamene, bakrene in bronaste dobe, čeprav v srednjeevropski arheologiji velja, da prazgodovina obsega tudi železno dobo?
Izjemno, obsežno in kakovostno železnodobno arheološko gradivo brez dvoma zasluži posebno obravnavo. Obenem je zgodovina nasta¬janja železnodobne zbirke v Narodnem muzeju Slovenije, nasledniku Deželnega muzeja za Kranjsko, tesno povezana z obdobjem od druge polovice 19. stoletja do prve svetovne vojne, ko so na ozemlju dežele Kranjske potekala številna arheološka izkopavanja. Že v tistem času je namreč ljubljanskemu muzeju, večkrat v tekmi z mogočnejšimi tujimi ustanovami, uspelo pridobiti gradivo, ki je zdaj jedro ene od najdragocenejših zbirk železne dobe v Evropi.
Zbirka se vse od tedaj dopolnjuje in je ved¬no znova izziv za kustose, konservatorje, restavratorje, do¬kumentaliste ter druge muzejske sodelavce, ki skrbijo zanjo, jo poglobljeno preučujejo in razstavljajo izbrane predmete.
 
 
Vabimo vas tudi na odprtje razstave, ki bo v četrtek, 21. decembra 2017, ob 18. uri.
 
 
Veselimo se vašega obiska!