Vodeni ogled razstave ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV

Četrtek, 23. maja 2019, ob 15. uri, Muzejska

Z imenitnim arheološkim gradivom iz naših krajev so na razstavi prikazane okoliščine, ob katerih so se najznačilnejši pojavi železne dobe – od metalurških tehnologij, umetnostne figuralike do avtohtonih začetkov denarnega gospodarstva in razvoja lokalnih pisav – uveljavili ter samostojno razvili na ozemlju Slovenije. Ob razstavi bomo skušali ugotoviti, kje je mesto in kakšna je vloga keltske latenske kulture znotraj dolgega prvega predkrščanskega tisočletja. Vodi dr. Boštjan Laharnar, kustos za prazgodovino v Narodnem muzeju Slovenije.

Vodstvo poteka ob sejmu akademske knjige Liber.ac.

Brezplačno.