IZBRANI IN ODLIKOVANI Odlikovanja Vatikana in cerkvenih viteških redov

Narodni muzej Slovenije Metelkova, 19. maj - 5. december 2010

IZBRANI-ODLIKOVANI5Narodni muzej Slovenije v sodelovanju z zasebnim zbiralcem Christophom Steidlom Porento prvič predstavlja redovne znake cerkvenih viteških in vatikanskih redov: vojaški red našega gospoda Jezusa Kristusa, odlikovanje papeža Pija IV., red sv. Gregorija Velikega, red sv. Silvestra, malteški viteški red, evangeličanske veje reda ivanovcev, viteški red Božjega groba v Jeruzalemu in nemški red.
Prav tako je po zaslugi družine Falež prvič razstavljena izjemna zbirka odlikovanj iz zapuščine pred nedavnim preminulega dr. Štefana Faleža, prvega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu, ki je s svojimi prizadevanji veliko prispeval k mednarodnemu priznanju mlade slovenske države leta 1991. Obe veliki zasebni zbirki so posebej za to razstavo dopolnili posamezniki in ustanove, predvsem s predmeti in upodobitvami, povezanimi z redovnimi znaki.
Redovni znaki so vrhunski izdelki zlatarske umetne obrti, ki z oblikami, znaki in napisi razkrivajo simbolne pomene in sporočila posameznih redov in njihovih stopenj.
Nosilci odlikovanj niso le kleriki, ampak tudi laiki, in ne samo moški, ampak tudi ženske. Odlikovani so lahko zaradi osebnih zaslug v svojih poklicih in dejavnostih ali za politične in vojaške zasluge oz. v okviru diplomatskih običajev (npr. ob sprejemu v avdienco pri papežu). V nekaterih redovih, npr. malteškem, so lahko za izjemne zasluge odlikovani ljudje ne glede na pripadnost kateremu koli družbenemu razredu, red za zasluge viteškega reda Božjega groba pa je lahko podeljen tako kristjanom kot nekristjanom.
Na razstavi v Narodnem muzeju Slovenije so poleg redovnih znakov oz. odlikovanj na ogled še različni drugi, z njimi povezani eksponati. Listine o podelitvi naslovov, spominske medalje, slike in fotografije nosilcev odlikovanj, svečane uniforme oz. deli oprave, meči ipd. opozarjajo, da so redovni znaki oz. odlikovanja insignije, ki dobijo svoj smisel v okviru slovesnosti ali celo obredja. Torej izkazujejo položaj človeka v družbi in njegovo pripadnost posebni skupini, določajo časti in privilegije, ki mu jih je podelil viteški red ali papeška država, potrjujejo odlike, zaradi katerih je bil izbran in odlikovan. Hkrati pa ga obvezujejo z delovanjem v skupnosti, s katerim si mora prizadevati za popolnost življenja.
Katalog, ki spremlja razstavo, v slovenščini in nemščini predstavlja obsežno tematiko s tremi članki, ki orišejo razvoj viteških redov na Slovenskem, simboliko in čaščenje križa v krščanstvu. Predstavitev vseh redovnih znakov viteških redov, prikazanih na razstavi, spremljajo besedilo in fotografije.
Želimo si, da bi razstava in spremna publikacija ob občudovanju dragotin spodbudili v javnosti novo, bolj poglobljeno zanimanje za zgodovino viteških redov in viteštva na Slovenskem nasploh, posebej med strokovnjaki različnih ved in ustanov. Ne gre samo za verske oz. cerkvenozgodovinske, ampak predvsem v srednjem veku tudi za politične in vojaške vidike. Naj bo zato nov korak v iskanju poti v preteklost tudi ta izjemna razstava z zares izbranimi in odličnimi predmeti, dediščino srednjeveških viteških redov.

Avtorji razstave
Nataša Nemeček
mag. Jože Podpečnik
Christoph Steidl Porenta

Sodelavci
Tomaž Lazar
mag. Tomaž Nabergoj
dr. Maja Žvanut

Oblikovanje
Roman Hribar

Sponzor razstave
Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Razstavo so podprli tudi Dveri-Pax d.o.o., Jarenina; Hedonia, wine culture & shop, Ljubljana; Letras d.o.o., Ljubljana - Hiša čokolade Rustika; Nama d.d., Ljubljana