Knjižnica

Knjige2Knjižnica je pomemben del Narodnega muzeja Slovenije že od ustanovitve muzeja daljnega leta 1821. Med knjižnično zbirko je bilo tako družboslovno kot tudi naravoslovno gradivo.

Trend pa se je kasneje spreminjal zaradi odcepitve posameznih muzejev in Arhiva republike Slovenije. Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije je največja javna specialna knjižnica in je uvrščena med kulturno dediščino. Sodobna literatura v knjižnici je predvsem s področij, ki jim je namenjena matična ustanova: arheologija, numizmatika, uporabna umetnost, kulturna zgodovina, muzeologija in konservatorstvo. Od starejšega gradiva moramo omeniti inkunabule, Valvasorjeve tiske, rokopisne zbirke – France Prešeren, Valentin Vodnik … Leta 1836 je bilo v knjižnici že 1292 knjig in 356 zvezkov periodičnega tiska. Za nadaljnjo rast fonda so bili pomembni darovi posameznikov, ustanov in društev. Tako so tu danes shranjene knjige iz pomembnih kranjskih zasebnih (npr. barona Jožefa Kalasanca Erberga iz Dola pri Ljubljani, Anastasiusa Grüna – psevdonim za Antona Auersperga, Karla Dežmana in Miroslava Premruja) in društvenih knjižnic (Historično in Muzejsko društvo za Kranjsko). Način pridobivanja publikacij je bila vseskozi menjava s sorodnimi ustanovami po svetu, ki poteka še danes. V knjižnici je trenutno preko 250.000 knjižničnih enot.
Nekaj raritet je zanimivih ne le zaradi vsebine, častitljive starosti, redkosti, ampak tudi zaradi posebnih platnic, svoje velikosti, zlatih obrez, ekslibrisov ipd. Obiskovalcu lahko ponudimo tako najsodobnejšo literaturo z omenjenih področij kot tudi rariteto, ob kateri bo marsikomu zastal dih. Na koncu pa naj opozorimo še na dva dogodka v čitalnici. Prve so t. i. akcesije, tedenske knjižne novosti, ki so na ogled vsako sredo v naši čitalnici. Druge pa so vitrine meseca, manjše mesečne razstave, ki se dotikajo različnih tem, kot so npr. lov, telovadna društva, stare kuharice, nakit, šolstvo, vreme, pratike …
Vabljeni na »klepet« s knjigami!
 


Splošne informacije
Knjižnica je odprta za domače strokovnjake in zunanje obiskovalce, med katerimi je večje število študentov. Za študijske namene je mogoče uporabljati starejše gradivo in tiske posebnega zgodovinskega pomena.Projekti:


Dostopnost informacij
Knjižnica ima listkovni in računalniški katalog. Od leta 1994 sodeluje v slovenskem vzajemnem knjižničnem katalogu COBISS. Sproti vnašamo podatke o novih pridobitvah, postopno pa tudi vse starejše gradivo. V lokalno bazo knjižnice Narodnega muzeja Slovenije se lahko vključite prek spletnega naslova.
Leta 2001 smo skenirali starejši knjižnični katalog do leta 1945. Iskanje po teh zapisih je mogoče s klikom na http://www.nms.si/nmslike/. Pri iskanju po naslovu pa morate upoštevati staro katalogizacijsko pravilo – na prvem mestu je vedno samostalnik, tako iščemo Narod Slovenski in ne Slovenski narod, lahko pa tudi le »Slovenski« ali »Narod«, a dobili bomo več zadetkov, med katerimi bomo morali izbrati želenega.

Informacije je mogoče dobiti tudi po telefonu in elektronski pošti:

  • Vodja knjižnice: Barbara Rogač, barbara.rogac[@]nms.si, tel.: +386 1 241 44 67
  • Čitalnica, izposoja in informacije o gradivu: Urša Pajk, urska.pajk[@]nms.si, in Iztok Močevnik, iztok.mocevnik[@]nms.si, ali citalnica[@]nms.si, tel.: +386 1 241 44 63

POSREDOVANJE GRADIVA

Kje smo?

Knjižnica ima prostore v pritličju stavbe Narodnega muzeja Slovenije (Prešernova 20, Ljubljana), desno od vhodne avle.

Urnik
Knjižnica je za obiskovalce odprta od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure. 
V poletnem času, od 15. julija do 20. avgusta, je čitalnica odprta od 9. do 14. ure.
V dnevih pred prazniki je urnik prilagojen; 24. in 31. decembra je knjižnica zaprta.

Vpis
Vsakdo, ki želi uporabljati gradivo, se mora v knjižnico včlaniti. Članarine ne zaračunavamo.

Informacije
Za vse informacije se obiskovalci obračajo na knjižničarje v čitalnici. Za dodatne informacije se je mogoče obrniti tudi na druge delavce knjižnice. Praviloma obiskovalce nanje napotijo iz čitalnice.

Izposoja
Knjige si je mogoče izposoditi v čitalnico ali na dom. Uporabnik naroči gradivo, vendar ne več kot pet enot hkrati. Izjemoma je možno v enem dnevu dobiti več enot.
Leta 2011 smo prešli iz testne (l. 2006) na pravo elektronsko izposojo.

Medknjižnična izposoja – naročanje gradiva:
Urša Pajk, urska.pajk[@]nms.si; tel.: +386 1 241 44 63.