Collection highlights

GERMANIC ORNAMENTATION FROM CARNIUM

The attire and ornamentation of the people from Carnium (present-day Kranj) were diverse and rich. The archaeological finds suggest that in addition to armed men of high birth there were also a lot of wealthy women, mainly of Germanic origin, who together with their children were adorned with precious jewellery and attire. The Germanic peoples brought along their distinctive style – embellishments of precious stones and relief motifs. Gold or a gilded surface was inlaid with semi-precious stones, mostly almaldine, mineral of the garnet group. The ornamentation bears relief motifs (tendrils, triangles, meanders) and barely recognisable animal figures. Several pieces of jewellery are in the form of a bird of prey, with prominent curved-beaks, such as the popular fibulae in the form of the letter S. 
 
Germanic women often wore necklaces of coloured glass beads. Isolated large beads from amber, chalcedony or glass hung from their belts; these are interpreted to have been magical pendants. Two large belt buckles from Kranj are a particularity among the finds that belong to the Gothic woman costume. They are gilded and adorned with garnets. According to analyses, the garnets used for the decoration of objects discovered at the Slovenian excavation sites originated from India or Sri Lanka.
 
Read more...

LESENE PASTI

There are no translations available.

Na splošno se predmeti iz organskega materiala redko ohranijo, tri lesene pasti pa so posebne tudi zato,  ker so edina tovrstna najdba na širšem območju. Pasti so izredno zanimive zaradi tehnologije, ki ostaja enaka od bronaste dobe pa vse do današnjih dni. 
 
Na razstavi si lahko ogledate dve izmed pasti. Prikazani sta obrnjeni s spodnjo stranjo navzgor. Past se pod lažjo živaljo verjetno ni vdrla, človek pa bi jo enostavno razprl, če bi se ujel vanjo. Uporabljali so jih za lov divjadi, predvsem jelenov, mehanizem pa je ukleščil njihovo nogo.
 
Read more...

MEČ IZ LJUBLJANICE

There are no translations available.

V rečni strugi Ljubljanice je bilo najdenih več deset mečev iz visokega in poznega srednjega veka. Predstavljeni primerek je morda najimenitnejši predstavnik svojega razreda iz zgodnjega 15. stoletja. V srednjeveški Evropi je dvorezni meč veljal za najprepoznavnejše vitezovo orožje.
 
Njegova izdelava je za tedanjo tehnologijo pomenila vrhunski izziv – da se rezilo med uporabo ne bi zvilo, zlomilo ali prehitro skrhalo, ga je bilo treba skovati iz kakovostnega jekla, ga primerno oblikovati in zakaliti, nato pa še zbrusiti in opremiti z ročajem. Te postopke je zares dobro obvladovala le peščica specializiranih mojstrov.
 
Klasični viteški meč je bil razmeroma kratek, z dolžino približno 1 m. Zaradi izboljšav zaščitne opreme se je njegovo rezilo od sredine 13. stoletja postopoma daljšalo. Tako je nastal dolgi ali enoinpolročni meč, ki ga je bilo mogoče vihteti bodisi z eno bodisi z obema rokama. Kljub številnim stereotipom in podobam iz sodobne popularne kulture je bil tak meč odlično uravnoteženo, pretanjeno orožje, z maso v povprečju 1,5 kg. Uporabljati ga je bilo mogoče tako za sekanje in rezanje kot za zadajanje smrtonosnih vbodov.
 
Read more...

SVETO SORODSTVO

There are no translations available.

Motiv Kristusovega sorodstva izhaja iz srednjeveškega izročila, po katerem naj bi se Marijina mati Ana trikrat omožila in rodila tri hčerke, ki so se vse imenovale Marija. Osrednji liki slike so sv. Ana in Marija z Jezusom v naročju. Ob njih sta drugi dve Anini hčerki, Marija Kleofova in Marija Salomejeva, obdani s svojimi otroki.V ozadju je ob njunih možeh razporejeno moško in žensko sorodstvo, predstavljeno s petindvajsetimi liki. Na napisnih trakovih so zapisana njihova imena. Slovesnost in umirjenost odraslih so razgibali otroci, eden med njimi s palico med nogama 'jaha konjička', Janez Evangelist se uči hoditi s pomočjo 'hojice' … Oblačila in pokrivala nastopajočih oseb povzemajo značilno srednjeevropsko nošo okoli leta 1500.
 
Slika je delo anonimnega, na Slovaškem delujočega slikarja, ki ga je strokovna literatura po nekdanjem glavnem oltarju frančiškanske cerkve v Okoličnem krstila za Mojstra iz Okoličnega
 
 
 
 
 
Read more...

PLOŠČNI OKLEP VALENTINA SIEBENBÜRGERJA

There are no translations available.

V slovenskih muzejskih zbirkah danes hranimo razmeroma malo primerkov zaščitne opreme iz srednjega in zgodnjega novega veka. Prav posebno mesto med njimi pripada oklepu, ki ga je v tridesetih letih 16. stoletja izdelal priznani nürnberški mojster Valentin Siebenbürger .
 
Je namreč edini originalni, tako rekoč v celoti ohranjen primer pravega »viteškega« oklepa na Slovenskem.
Izdelan je bil po meri za premožnega bojevnika plemenitega rodu, ki se je vojskoval kot težko oboroženi konjenik. Na to kaže tudi zložljiva kljuka na desni strani prsne plošče, ki je bila namenjena opori težkega konjeniškega kopja pod desno pazduho. Po obliki zaščitnih sklopov lahko presodimo, da je bil njegov lastnik atletske postave, razmeroma širokih ramen in zelo vitkega pasu.
 
Čeprav oklep na pogled morda deluje masivno, ni neznosno težak – v celoti tehta 24 kg, njegova teža pa je zaradi premišljenega oblikovanja dobro razporejena po telesu. Pločevina na prsni plošči doseže debelino do 3 mm, drugod na manj izpostavljenih mestih, zlasti na udih, pa se stanjša na približno 1 mm. To je uporabniku zagotavljalo optimalno razmerje med stopnjo zaščite in maso oziroma mobilnostjo.
 
Izdelava celopostavnega oklepa iz jeklene pločevine je zahtevala brezhibno obvladovanje kovaške obrti, odlično poznavanje človeške anatomije in čut za ergonomijo. Toda zaščitna oprema viteške elite ni bila zgolj vrhunski proizvod vojaške tehnologije svojega časa. Pomenila je tudi pomemben statusni simbol, njeno oblikovanje pa je odražalo modni okus zgodnjenovoveške dobe.
 
Siebenbürgerjev oklep je izdelan v t. i. maksimiljanskem slogu, ki ga prepoznamo po narebreni površini zaščitnih plošč. Umetelno izoblikovana valovita pločevina je po eni strani posnemala tedaj zelo priljubljena široka, nabrana oblačila. Po drugi strani je bilo na ta način mogoče ustvariti trdnejši oklep, ki je pri enaki masi in debelini plošč zagotavljal boljšo zaščito pred udarci in izstrelki.
 
Read more...

Page 3 of 6