Guided Tours, Lectures and Workshops

RIVERS, BROOKS, AND THE BUTCHERS’ SPACE (Reke, potoki in mesarjev prostor)

There are no translations available.

Torek, 29. septembra 2009, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije – Prešernova

ButcherPredavanje prof. dr. Gerharda Jaritza (Krems, Avstrija)

»Mesarjev prostor« v poznem srednjem in zgodnjem novem veku je bil posebej odvisen od konteksta.
Read more...

SOŽITJE NARAVE IN ČLOVEKA V KRAJINSKEM PARKU LJUBLJANSKO BARJE

There are no translations available.

Torek, 6. oktobra 2009, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

BarjePredavanje Barbara Zupanc (Krajinski park Ljubljansko barje)

Ljubljansko barje je danes neskončen mozaik travnikov, steljnikov, njiv, jarkov in mejic, preplet različnih življenjskih okolij pomeni dom številnim rastlinam in živalim, ki jih drugod le še redko srečamo.
Read more...

BARJANSKA KOLIŠČA IN SOČASNE NAJDBE IZ LJUBLJANICE

There are no translations available.

Torek, 13. oktobra 2009, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

Maharski prekopPredavanje dr. Antona Veluščka (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU)

Kljub odmevnim odkritjem iz Ljubljanice je neizpodbitno, da je Ljubljansko barje še danes doma in po svetu znano predvsem po ostankih koliščarjev, ki jih je pred več kot 130 leti odkril Karl Deschmann, kustos v tedanjem Kranjskem deželnem muzeju.
Read more...

JAMA DIVJE BABE IN NEANDERTALČEVA PIŠČAL

There are no translations available.

V torek, 1. decembra 2009, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije – Prešernova

divje babePredavanje Matije Turka

Predavatelj bo predstavil paleolitsko arheološko najdišče Divje babe pri Cerknem
Read more...

KOLIZEJ - PONOS LJUBLJANE ALI .?

There are no translations available.

Torek, 8. januarja 2008, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

kolizejPredavanje mag. Darije Mavrič

Na predavanju bomo spoznali stavbni razvoj Kolizeja in njegovo vlogo v življenju mesta skozi čas.
Read more...

Page 176 of 181