Vodstva, predavanja, delavnice

SLOVENSKE STENSKE POSLIKAVE Z ZAMETKI PROTESTANTSKIH VSEBIN

Torek, 1. aprila 2008, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

Negova_vPredavanje Simone Menoni

Predavanje se bo dotaknilo vpliva protestantske misli na ikonografijo stenskega slikarstva druge polovice 16. stoletja na Slovenskem v primerjavi z ikonografskimi rešitvami v izhodišču protestantske misli, torej s tistimi, katerih duhovni oče je Martin Luther.
Več ...

ZAKLAD IZ FUCHSENHOFA - Možnosti in omejitve v razlaganju srednjeveških zakladnih najdb

Torek, 6. maja 2008, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

Kuhtreiber12Predavanje dr. Thomasa Kühtreiberja

Leta 1997 je prišlo v Fuchsenhofu blizu zgornjeavstrijskega kraja Freistadt do ene največjih srednjeveških zakladnih najdb srebra.
Več ...

TRUBAR KOT DUHOVNIK IN TEOLOG

Torek, 3. junija 2008, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova

Matej_Sternen_TrubarPredavanje Franca Kuzmiča

Predavatelj bo poskušal prikazati, da je bil Trubar v prvi vrsti le duhovnik in da je iz tega izhajalo vse drugo njegovo delo.
Več ...

METALOGRAFSKE ANALIZE ANTIČNEGA IN SREDNJEVEŠKEGA OROŽJA. Prispevek naravoslovnih raziskav k preučevanju materialnih ostankov bojne opreme

Ponedeljek, 8. septembra 2008, ob 11. uri, Narodnem muzeju Slovenije Metelkova

naslovnicaPredavanje dr. Alana Williamsa

Oprema antičnih in srednjeveških bojevnikov vzbuja zanimanje tako strokovne kot širše javnosti.
Več ...

KAKO SO KRUHOJEDCI BREZ SKLEDE PRELISIČILI HUDIČA

Torek, 4. novembra 2008, ob 18. uri bo v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

Kuhanje v rekonstruiranih zgodnjesrednjeveških posodah (foto Andrej Pleterski)Predavanje dr. Andreja Pleterskega

Kaj, kako so kuhali in stregli običajni ljudje pred več kot 1000 leti? Najbolj množični arheološki ostanki so ravno ognjišča in kuhinjska lončenina.
Več ...

SREČEVALI SO SE OB LJUBLJANICI …

Torek, 7. oktobra 2008, ob 18. uri, Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

slika SlavjePredavanje mag. Darije Mavrič

Reka Ljubljanica se je zarezala v mestno veduto in njen čas. Že od nekdaj je zrcalila življenje, ki se je odvijalo na njenih bregovih, ter bila sama pogosto prizorišče pomembnih in zanimivih dogodkov.
Več ...

PRVIH 1000 LET KRANJA

Torek, 2. decembra 2008, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

Zlat prstan iz 6. stol., najden leta 2004 na grobišču Lajh v Kranju (foto Tomaž Lauko)Predavanje Milana Sagadina

Predavatelj bo na podlagi rezultatov novejših arheoloških izkopavanj predstavil razvoj naselbine na konglomeratnem pomolu med Savo in Kokro od stare železne dobe do zgodnjega srednjega veka,
Več ...

REGULACIJE LJUBLJANICE OD VALVASORJA DO PLEČNIKA

Torek, 3. aprila 2007, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

LjubljanicaPredavanje dr. Matije Žargija

Narodni muzej Slovenije v začetku prihodnjega leta načrtuje veliko pregledno razstavo z bogatim spremnim katalogom z naslovom Ljubljanica - življenje ob reki od prazgodovine do moderne dobe.
Več ...

PROGRAM NOVE STAVBE NMS NA METELKOVI ULICI

Torek, 8. maja 2007, ob 18. uri, v Nardonem muzeju Slovenije Prešernova

StavbaMPredavanje dr. Mateje Kos

Leta 1995 je Narodni muzej Slovenije v okviru bivše vojašnice na Metelkovi pridobil stavbo št. 25. Pravkar se zaključujejo gradbena dela.
Več ...

Stran 101 od 103