Projects

Raziskovalni projekt: Nedestruktivne analitske metode kot temelj zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih raziskav

There are no translations available.

Projekt oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, 2004

(Sodelovanje Inštituta Jožef Stefan in Narodnega muzeja Slovenije; financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2004 - 2007).

Raziskovalni program Premična arheološka dediščina: arheološke in arheometrične raziskave

There are no translations available.

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

(odgovorna nosilka J. Istenič)

Raziskovalni projekt Rimska vojaška oprema v Sloveniji

There are no translations available.

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

(odgovorna nosilka J. Istenič, izvajalec IJS), trajanje projekta: 2001-2004

Raziskovalni projekt Arheološki viri za zgodovino Pustega gradu nad Lipnico

There are no translations available.

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

(odgovorna nosilka Katarina Predovnik z Oddelka za arheologijo FF, T. Nabergoj sodelavec), trajanje 2003-2004

Page 7 of 13