Projects

Raziskovalni program: Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč

There are no translations available.

Projekt oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, 2004

(Raziskave materialne kulture na Slovenskem) (financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2009 - 2012).

Raziskovalni projekt: Nedestruktivne analitske metode kot temelj zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih raziskav

There are no translations available.

Projekt oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, 2004

(Sodelovanje Inštituta Jožef Stefan in Narodnega muzeja Slovenije; financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2004 - 2007).

Raziskovalni program Premična arheološka dediščina: arheološke in arheometrične raziskave

There are no translations available.

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

(odgovorna nosilka J. Istenič)

Raziskovalni projekt Rimska vojaška oprema v Sloveniji

There are no translations available.

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

(odgovorna nosilka J. Istenič, izvajalec IJS), trajanje projekta: 2001-2004

Page 7 of 14