Exhibit of the Month

»BOGU NA ČAST, LJUDEM NA POMOČ«. Knjižno gradivo z gasilsko tematiko

There are no translations available.

Na ogled od 7. do 31. januarja 2019 v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije

Ogenj, ki so ga naši predniki udomačili v prazgodovini, nam zagotavlja varnost in udobje. Le trenutek nepazljivosti pa lahko povzroči, da ognjeni zublji uničijo premoženje in ogrozijo človeška življenja. Prvo vitrino v letu 2019 bomo posvetili razvoju gasilstva in gasilcem, ki nesebično priskočijo na pomoč ob požarih in drugih nesrečah.
 
Avtorica vitrine: Barbara Rogač
 
Vitrina meseca je brezplačno na ogled v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije v njenem odpiralnem času.

 

ZBIRKA PIP NADEŽDE KAFOL

There are no translations available.

Na ogled od 19. decembra 2018 do 31. januarja 2019, Metelkova

Zbirateljica Nadežda Kafol (1917–2016) je od konca petdesetih let do leta 2005 zbirala pipe, sprva priložnostno, pozneje pa načrtno in sistematično. Veliko primerkov je dobila od družinskih prijateljev ali znancev v dar, spet druge za manjše denarno nadomestilo.
V Zbirki Kafol je 34 porcelanskih pip in na njih so upodobljeni vojaški, ljubezenski, lovski, rastlinski, živalski, krajevni in drugi motivi ter portreti, nekaj pip pa je brez poslikav. Sedem pip je iz morske pene, zelo mehke kamnine, ki jo je preprosto oblikovati. Na šestih pipah iz morske pene so rezljani reliefi grbov, letnic, živali in portretov, največja pipa z avstro-ogrskim grbom je bila nedvomno kupljena leta 1997 v blejskem antikvariatu. Enajst je gorjuških pip, od tega dve višnarci in devet čeder. V zbirki je še sedem glinenih pip in šest pip iz drugih materialov. 

Vitrina meseca je brezplačno na ogled v avli Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova.

IVAN CANKAR

There are no translations available.

Na ogled od 3. do 28. decembra 2018 v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije

Leto 2018 je  po vsej Sloveniji posvečeno spominu na velikega literata Ivana Cankarja, ki je preminil pred 100 leti na vrhu svojega ustvarjanja, 11. decembra 1918. Vabimo vas k ogledu nekaterih knjižnih izdaj, natisnjenih še v času njegovega življenja in so, tako kot tudi gledališki listi Deželnega gledališča v Ljubljani,  del zbirke Knjižnice Narodnega muzeja Slovenije. Čeprav je s svojimi deli sprožal različne odzive med sodobniki v takratni slovenski družbi, se mu je ob slovesu izpred Narodnega doma (Narodna galerija) proti pokopališču poklonilo ogromno ljudi, ki so njegovo delo spoštovali že tedaj. 
 
Avtorica vitrine: Uršula Vimer Kovaček
 
Vitrina meseca je brezplačno na ogled v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije v njenem odpiralnem času.

 

»ŽIVELA DRŽAVA SHS!« Ob 100. obletnici njene ustanovitve

There are no translations available.

Na ogled od 1. oktobra do 30. novembra 2018 v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije

V letošnjem letu obeležujemo 100. obletnico ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov, kratkotrajno politično tvorbo, ki je združila južne Slovane propadle Avstro-Ogrske in poskrbela za poznejše oblikovanje Kraljevine SHS. Za Slovence ima velik pomen, saj so takrat prvič v zgodovini dokazali sposobnost za lastno državno organiziranost in zaživeli kot politično samostojen narod. Predstavljamo slikovno in knjižno gradivo iz naše zbirke, ki se navezuje na to zanimivo epizodo naše zgodovine.
 
Avtor vitrine: Matej Hreščak.
 
Vitrina meseca je brezplačno na ogled v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije v njenem odpiralnem času.

NENAVADNI LJUBITELJI KNJIG. Poškodbe na starejšem knjižnem gradivu

There are no translations available.

Na ogled od 3. do 30. septembra 2018 v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije

Knjigam škodujejo različni klimatski dejavniki, človek s svojim nespoštljivim ravnanjem in škodljivci. Srečamo se z raztrganinami, madeži od vlage, lisičjimi pegami, sledmi glodavcev in insektov. Dezinsekcija je bila sicer opravljena že ob selitvi iz starih v nove knjižnične prostore, vendar veliko dragocenega gradiva še potrebuje dodatne konservatorske posege. Zaščita vsega gradiva je strokovno zelo zahtevna naloga in hkrati velik finančni zalogaj.
 
Avtor vitrine: Iztok Močevnik.
 
Vitrina meseca je brezplačno na ogled v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije v njenem odpiralnem času.
 

 

Page 2 of 19