Javna naročila

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Priprava, organizacija in izvedba pedagoških programov

12. 6. 2015

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Dobava in montaža razstavne opreme

18. 5. 2015

Priloge:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)
   

2. Tehnična dokumentacija (PDF)
    Tehnična dokumentacija (Word)

3. Tehnične specifikacije ALARM (PDF1, PDF2)

4. Popravljen obrazec 6b (PDF), datum objave: 27. 05. 2015
    Popravljen obrazec 6b (Word), datum objave: 27. 05. 2015

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Storitve varovanja in prenosa alarmov

12. 9. 2014

Priloge:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

 

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Storitve varovanja in prenosa alarmov

2. 9. 2014

Priloge:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

 

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Nabava trgovinskih vrečk za obdobje treh let

14. 3. 2014

Priloge:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

2. Tehnične specifikacije (PDF)

Stran 3 od 4