Razpisi delovnih mest

PRETEKLI RAZPISI

 

Objava prostega delovnega mesta

9. 12. 2018

Narodni muzej Slovenije objavlja prosto delovno mesto:

Strokovni sodelavec v Organizacijski enoti za komunikacijo in programske storitve (m/ž), za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Opis delovnega mesta: 

Strokovno administrativno delo
Priprava vprašalnikov, pravilnikov, izvedbenih dokumentov za posamezna področja muzejskega dela,
Priprava dokumentov in koordiniranje dela pri pripravi strokovnih standardov, meril, ključev oziroma sodil,
Delo na področju odnosov z javnostmi in promocijo,
Poročanje o opravljenem delu in ugotovitvah, predlaganje rešitev.

Ostalo strokovno delo
Objavljanje člankov in publikacij s svojega delovnega področja,
Izobraževanje na področju svojega dela.
 
Pogoji za zasedbo
Visokošolska izobrazba oziroma druga bolonjska stopnja - magisterij s področja humanistike
Zahtevna računalniška znanja (MS Office, delo z bazami podatkov)
Odlično znanje angleškega jezika
Vozniški izpit B kategorije
Dobro poznavanje muzejske dejavnosti 
Delovne izkušnje na muzejskem področju
 
Prijave sprejemamo do 12. 12. 2018 na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Objava prostega delovnega mesta

12. 04. 2018

Narodni muzej Slovenije objavlja prosto delovno mesto:

Strokovni sodelavec v Službi za premično dediščino in muzeje (m/ž), za določen čas 1 leta s polnim delovnim časom.

Opis delovnega mesta:
•    Dajanje mnenj ministrstvu v postopkih vpisa v razvid muzejev, podelitve pooblastil, izdajanja soglasij in odločanja o kompetenčnih sporih med muzejih
•    Priprava strokovnih podlag za izdajo upravnih odločb, ki jih izdaja ministrstvo
•    Izvajanje analiz muzejske dejavnosti
•    Sodelovanje pri pripravi strategije varstva dediščine in priprava predlogov za njeno izvedbo
•    Sodelovanje pri pripravi standardov za inventarizacijo in dokumentiranje dediščine
•    Usklajevanje programov usposabljanja na področju premične dediščine ter programov pripravništva in izpopolnjevanja za pridobitev strokovnih nazivov
•    Izvajanje drugih nalog po naročilu ministrstva

Pogoji za zasedbo:
•    Visokošolska izobrazba oziroma druga bolonjska stopnja - magisterij s področja humanistike
•    Zahtevna računalniška znanja (MS Office, delo za bazami podatkov)
•    Odlično znanje angleškega in nemškega jezika
•    Vozniški izpit B kategorije
•    Dobro poznavanje muzejske dejavnosti
•    Delovne izkušnje na muzejskem področju

Prijave sprejemamo do 17. 04. 2018 na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Objava prostega delovnega mesta

11. 1. 2018

Narodni muzej Slovenije objavlja prosto delovno mesto:

Kustos na evropskem projektu (m/ž), za določen čas od 01. 02. 2018 do 31. 1. 2019, s polnim delovnim časom, zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke.


Podatki o projektu:

 • Interreg Slovenija-Hrvaška, Evropski sklad za regionalni razvoj
 • Projekt: Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma claustra Alpium Iuliarum  (št. SLO-HR78)
 • Trajanje projekta: 1.8.2017-31.1.2020 (30 mesecev)
 • Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Opis delovnega mesta:
 • Izdelava strokovnih in poljubnih vsebin na temo claustra Alpium Iuliarum
 • Vzpostavljanje arheoloških poti na terenu (geocaching …)
 • Vodstva skupin
 • Arheološko terensko delo
 • Koordiniranje dela podizvajalcev
 • Pomoč pri poročanju (vmesna in glavna poročila) v modulu eMS
 • Pomoč pri vodenju administracije in monitoringa

Pogoji za zasedbo:
 • Visokošolska izobrazba s področja arheologije
 • Dobro poznavanje rimskega časa s poudarkom na vojaški tematiki (prednost imajo kandidati s strokovnimi objavami iz navedenega področja)
 • Zahtevna računalniška znanja (MS Office, delo za bazami podatkov, obdelava prostorskih podatkov–ArcGIS, Global Mapper …)
 • Zelo dobro znanje angleškega in hrvaškega jezika
 • vozniški izpit B kategorije
 • 1 leto delovnih izkušenj

Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo:
 • Izkušnje z delom na mednarodnih projektih 
 • Izkušnje z delom z javnostmi (predavanja, vodenje skupin, izdelava poljudnih vsebin, promocija)
 • Izkušnje na področju prezentacije (razstave, spletne strani, arheološke poti, aplikacije)
 • Okvirno poznavanje tematike projekta (claustra Alpium Iuliarum)

Prijave sprejemamo do 16. 01. 2018 na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
 

 

Objava prostih delovnih mest

21.21.2017

Narodni muzej Slovenije objavlja prosta delovna mesta za raziskovalno delo na programu P6-0282 Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (raziskave materialne kulture na Slovenskem), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS): 
 
1. Kustos z doktoratom (m/ž) – za raziskovalno delo na raziskovalnem programu v obsegu 208 ur letno, zaposlitev je za določen čas od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2023 s krajšim delovnim časom od polnega 4 ure tedensko.
    Opis delovnega mesta
 • Raziskave muzejskega gradiva za potrebe izvedbe raziskovalnega programa
 • Priprava znanstvenih objav
    Pogoji za zasedbo
 • Doktorat znanosti s področja zgodovine
 • Dobro znanje angleškega jezika
 • Osnovna računalniška znanja
    Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo
 • Vpis v register raziskovalcev pri ARRS
 
2. Kustos z doktoratom (m/ž) – za raziskovalno delo na raziskovalnem programu v obsegu 208 ur letno, zaposlitev je za določen čas od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2023 s krajšim delovnim časom od polnega 4 ure tedensko.
    Opis delovnega mesta
 • Raziskave muzejskega gradiva za potrebe izvedbe raziskovalnega programa
 • Priprava znanstvenih objav
    Pogoji za zasedbo
 • Doktorat znanosti s področja metalurgije
 • Dobro znanje angleškega jezika
 • Osnovna računalniška znanja
    Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo
 • Vpis v register raziskovalcev pri ARRS
 
3. Kustos z doktoratom (m/ž) – za raziskovalno delo na raziskovalnem programu v obsegu 829 ur letno, za določen čas od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2023 s krajšim delovnim časom od polnega 32 ur tedensko.
V preostalem delu zaposlitve pomoč pri izvedbi programa Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost (OZUU) Narodnega muzeja Slovenije zaradi povečanega obsega dela.
    Opis delovnega mesta
 • Preučevanje muzejskega gradiva
 • Raziskovalno delo in priprava objav v okviru raziskovalnega programa
 • Strokovna podpora Oddelku za zgodovino in uporabno umetnost
 • Sodelovanje pri pripravi nove stalne zgodovinske razstave
    Pogoji za zasedbo
 • Doktorat znanosti s področja zgodovine
 • Dobro znanje angleškega jezika
 • Osnovna računalniška znanja
    Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo
 • Vpis v register raziskovalcev pri ARRS
 
4. Kustos (m/ž) – za delo strokovnega in tehničnega sodelavca na raziskovalnem programu v obsegu 195 ur letno (293 izvajalskih ur), za določen čas od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2023 s polnim delovnim časom.
V preostalem delu zaposlitve pomoč pri izvedbi programa Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost (OZUU) zaradi povečanega obsega dela.
    Opis delovnega mesta
 • Sodelovanje pri izvajanju raziskovalnega dela na programu
 • Strokovna in tehnična podpora raziskovalcem
 • Sodelovanje pri pripravi vmesnih in končnega poročila
 • Sodelovanje pri pripravi nove stalne zgodovinske razstave
 • Urejanje depojev OZUU
 • Urejanje in obdelava s tem povezane dokumentacije
 • Sodelovanje pri pripravi nove stalne zgodovinske razstave
    Pogoji za zasedbo
 • Visokošolska izobrazba oz. bolonjska II. stopnja s področja zgodovine
 • Dobro znanje angleškega jezika
 • Osnovna računalniška znanja
    Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo
 • Vpis v register raziskovalcev pri ARRS
 • Zaželene izkušnje z muzejskim delom (vodenje skupin, delo na dokumentaciji …)
 
Prijave sprejemamo do 29. 12. 2017 na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Stran 1 od 4