EN
Show menu

Obtaining a license to guide

Narodni muzej Slovenije dvakrat letno razpisuje izobraževanje za turistične vodnike.

K sodelovanju vabimo profesionalne turistične vodnike z licenco GZS ali drugo lokalno licenco. Pogoji za pridobitev licence za vodenje po Narodnem muzeju Slovenije so veljavna licenca za turističnega vodnika, udeležba na izobraževanju, ki bo organizirano v muzeju, opravljen izpit in podpis pogodbe z narodnim muzejem Slovenije.

Vsebina izobraževanja

 • Zgodovina in delovanje Narodnega muzeja Slovenije in muzejska palača na Muzejski ulici
 • Predstavitev arheoloških zbirk in razstav
 • Predstavitev dvanajstih izbranih predmetov, mdr. najstarejšega glasbila na svetu
 • Tehnike turističnega vodenja po muzeju
 • Interpretiranje muzejskih eksponatov za turiste
 • Praktični prikaz vodenega ogleda
 • Vaje

Predavatelji

 • Doc. dr. Mateja Kos,
 • dr. Peter Turk,
 • dr. Janka Istenič,
 • dr. Daša Pavlovič,
 • dr. Rajka Bračun Sova,
 • Mateja Kregar Gliha,
 • Tomislav Kajfež, mag.
 • Organizacija izobraževanja: dr. Andreja Breznik

Poslovna pogodba

Po uspešno opravljenem izpitu bodo vodniki prejeli licenco za vodenje po Narodnem muzeju Slovenije – Prešernova in z muzejem podpisali pogodbo o sodelovanju. Vodnikom z licenco bo omogočeno lastno organiziranje skupin in vodenih ogledov po muzeju. Od vsake prodane vstopnice za obiskovalca, ki ga v muzeju vodi sam, bo vodnik prejel polovični delež.

Pogodba se sklepa za določen čas za dobo treh let z možnostjo podaljšanja. Narodni muzej Slovenije bo na svoji spletni strani objavil seznam turističnih vodnikov z licenco.

Cena

Kotizacija za udeležbo na izobraževanju in opravljanje vodniškega izpita znaša 80 €. V ceno je všteto izobraževalno gradivo.

Informacije

E: andreja.breznik@nms.si
T: (01) 241 44 18

Dodatne informacije tudi na naslovu E: m.kregar@siol.net