EN
Show menu

Museocourse

Kaj je Muzeokruz

Muzeokurz je izobraževalni program, ki v strnjeni obliki predstavi vsa področja in postopke muzejskega dela. Poudarek je na prikazu praktičnih vidikov, zato so teme predstavljene v enakovrednem razmerju predavanja in vaj.

Kaj boste spoznali?

Spoznali boste osnove muzeologije in muzejskega dela, urejanje ter vzdrževanje muzejskih zbirk, se seznanili s procesi pridobivanja muzejskih predmetov in njihovo potjo do muzejske vitrine, slišali pravne in organizacijske vidike delovanja muzeja s poudarkom na financiranju in vodenju muzeja, se seznanili z delom kustosa, izvedeli več o pomenu muzejskega dokumentiranja, se poglobili v naravoslovne metode raziskovanja predmetov, si ogledali muzejski depo in konservatorske delavnice, analizirali razstave in se naučili njihovega snovanja, spoznali temelje odnosov z javnostmi v muzejski instituciji in se srečali z nalogami muzejske pedagoške službe, ki je zadolžena za pripravo obrazstavnih programov za različne ciljne skupine.

Kaj pridobite z udeležbo na programu Muzeokurz?

  • Potrdilo o izobraževanju, s katerim lahko izkazujete osnovno poznavanje muzejskega dela
  • Obogatitev svojih teoretskih znanj s praktičnimi vidiki delovanja muzejev
  • Vpogled v zakulisje muzeja
  • Večanje splošne razgledanosti
  • Povečanje možnosti zaposlitve na področju muzejske dejavnosti
  • Mreženje

Termin izobraževanja:

Izobraževanje bo potekalo tedensko po dve uri od 17.00 do 19.00 v prostorih Narodnega muzeja Slovenije v času od 9. novembra do 7. decembra 2017 (izjemoma bosta konec novembra v enem tednu na sporedu dva termina).

Cena: 96,00 evrov
Znižana cena: 63,00 evrov (velja za dijake, študente, upokojence, brezposelne in invalide).

Prijave so mogoče do 6. 11. 2017 na e-naslov andreja.breznik@nms.si