EN
In Good Hands60 years of the Department of Conservation and Restoration of the National Museum of Slovenia
29. 11. 2018 to 22. 9. 2019

In Good Hands

60 years of the Department of Conservation and Restoration of the National Museum of Slovenia

Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije je najstarejši oddelek za konserviranje-restavriranje muzejskega gradiva v Sloveniji. Laboratorij za konservacijo je bil ustanovljen leta 1958, tradicija konserviranja-restavriranja pa sega že v leto 1880. V okviru oddelka so se v zadnjih šestdesetih letih oblikovali temelji sodobnega muzejskega konservatorstva-restavratorstva na Slovenskem. Njegovo delovanje je ključnega pomena za fizično ohranjanje premične kulturne dediščine od prazgodovine do sodobnosti.  

Danes je na oddelku zaposlenih deset konservatorjev-restavratorjev, ki so specializirani za posamezne materiale arheološkega in kulturnozgodovinskega porekla. Delo muzejskih konservatorjev-restavratorjev je širši javnosti precej neznano. Z razstavo ob 60-letnici ustanovitve oddelka bomo predstavili zgodovino konserviranja-restavriranja muzejskega gradiva in delovna področja njegovih sodelavcev ter tudi kritično ovrednotili pretekle restavratorske posege. 

Events

Guided tours
Admission fee according to the price list. No surcharge payable for a guided tour.
Guided tours are conducted in the Slovenian language.

Lectures
The lectures are free of charge. They are conducted in the Slovenian language.

Workshops for families

Catalogue

V DOBRIH ROKAH/IN GOOD HANDS
60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije/60 years of the Department of Conservation and Restoration of the National Museum of Slovenia
 
2018, 22 x 28,5 cm, 213 pp., ISBN 978-961-6981-34-7. Price: 20 €.

Odgovorna urednica: Nataša Nemeček
Uredniški odbor: Eva Menart, Irma Langus Hribar, Tomaž Lazar, Ana Motnikar, Irena Kralj Cigic
Tehnična redakcija: Eva Menart
Pisci besedil: Nataša Nemeček, Janja Slabe, Sonja Perovšek, Anita Virag, Gorazd Lemajič, Irma Langus Hribar, Igor Ravbar, Damjan Jesenovec, Miran Pflaum, Eva Menart