EN
In Good Hands60 years of the Department of Conservation and Restoration of the National Museum of Slovenia
29. 11. 2018 to 22. 9. 2019
Open Today
Muzejska10:00 - 18:00
MetelkovaClosed
Snežnik Castle11:00 - 15:00
Bled Castle09:00 - 17:00
Ad Pirum11:00 - 22:00

In Good Hands

60 years of the Department of Conservation and Restoration of the National Museum of Slovenia

Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije je najstarejši oddelek za konserviranje-restavriranje muzejskega gradiva v Sloveniji. Laboratorij za konservacijo je bil ustanovljen leta 1958, tradicija konserviranja-restavriranja pa sega že v leto 1880. V okviru oddelka so se v zadnjih šestdesetih letih oblikovali temelji sodobnega muzejskega konservatorstva-restavratorstva na Slovenskem. Njegovo delovanje je ključnega pomena za fizično ohranjanje premične kulturne dediščine od prazgodovine do sodobnosti.  

Danes je na oddelku zaposlenih deset konservatorjev-restavratorjev, ki so specializirani za posamezne materiale arheološkega in kulturnozgodovinskega porekla. Delo muzejskih konservatorjev-restavratorjev je širši javnosti precej neznano. Z razstavo ob 60-letnici ustanovitve oddelka bomo predstavili zgodovino konserviranja-restavriranja muzejskega gradiva in delovna področja njegovih sodelavcev ter tudi kritično ovrednotili pretekle restavratorske posege. 

Events

Guided tours
Admission fee according to the price list. No surcharge payable for a guided tour.
Guided tours are conducted in the Slovenian language.

Lectures
The lectures are free of charge. They are conducted in the Slovenian language.

Workshops for families

Catalogue

V DOBRIH ROKAH/IN GOOD HANDS
60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije/60 years of the Department of Conservation and Restoration of the National Museum of Slovenia
 
2018, 22 x 28,5 cm, 213 pp., ISBN 978-961-6981-34-7. Price: 20 €.

Odgovorna urednica: Nataša Nemeček
Uredniški odbor: Eva Menart, Irma Langus Hribar, Tomaž Lazar, Ana Motnikar, Irena Kralj Cigic
Tehnična redakcija: Eva Menart
Pisci besedil: Nataša Nemeček, Janja Slabe, Sonja Perovšek, Anita Virag, Gorazd Lemajič, Irma Langus Hribar, Igor Ravbar, Damjan Jesenovec, Miran Pflaum, Eva Menart
Open Today
Muzejska10:00 - 18:00
MetelkovaClosed
Snežnik Castle11:00 - 15:00
Bled Castle09:00 - 17:00
Ad Pirum11:00 - 22:00