EN
Show menu

Javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti: Čiščenje objektov Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani za obdobje 3 let

24. 3. 2021

Priloga


Sprememba

V razpisni dokumentaciji je sprememba z dne 26. 3. 2021:

V členu 2.4 Merilo za izbor in cena, X. točki, 4. odstavku se je staro besedilo
»Cene so fiksne za čas sklenitve pogodbe, to je od pričetka storitve do 30. 04. 2024.« 

spremenilo, tako da se glasi:
»Cene storitev se bodo v teku trajanja pogodbe usklajevale z dvigom minimalne plače v Zakonu o minimalni plači (ZMinP) oz. morebitnem drugem zakonu, ki bo urejal minimalno plačo.«