EN
Show menu

Janja Slabe je prejemnica priznanja Mirka Šubica

21. 11. 2016

Janja Slabe je prejela priznanje Mirka Šubica za izjemno kakovostno konserviranje-restavriranje porcelana za razstavo Belo zlato. Porcelan iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije.  

Društvo restavratorjev Slovenije je danes v Narodni galeriji podelilo nagrado in priznanja Mirka Šubica za posebne dosežke na področju konservatorstva-restavratorstva. 

Priznanje za enkratne izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke je prejela tudi sodelavka Narodnega muzeja Slovenije Janja Slabe. 

Čestitamo!

Obrazložitev

Sredi maja 2015 je Narodni muzej Slovenije predstavil izbrani porcelan iz svoje obsežne zbirke na razstavi Belo zlato. Porcelan iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije. Na razstavi so bili predstavljeni predmeti iz časa od iznajdbe porcelana v Evropi na začetku 18. stoletja do sodobnosti. Janja Slabe, konservatorka-restavratorka za keramiko, porcelan in steklo, dolgoletna sodelavka Narodnega muzeja Slovenije, je pripravila muzejsko gradivo za razstavo in odločilno pripomogla k negovanosti in estetski pričevalnosti predmetov. 

Mnogi razstavljeni predmeti so bili v preteklih letih že konservirani in restavrirani, večino pa je bilo treba še pripraviti za razstavo. Številni predmeti so pred razstavljanjem potrebovali dopolnitve, osvežitve porumenelih retuš in nadomeščanje kompleksnih manjkajočih delov. Janja je pri dopolnjevanju predmetov poleg klasičnih metod uporabila tudi metodo tridimenzionalnega tiska ter jo nadgradila in prilagodila zahtevam konservatorsko-restavratorske stroke. Nova spoznjanja je s sodelavci predstavila na strokovnih srečanjih in objavila v strokovnih glasilih. 

Ob zahtevnem konserviranju in restavriranju predmetov za razstavo pa je Janja Slabe tudi mentorirala študentko restavratorstva Barbaro Škander in ji nudila podporo pri izdelavi diplome. Vodila jo je pri modeliranju in odlivanju rekonstrukcij manjkajočih zaključkov vaze z ročajema. 

Prav zaradi dolgoletnega sistematičnega dela in izvirnega reševanja problematike je Janja Slabe lahko v kratkem času vzorno izpeljala svoje naloge pri pripravljanju muzealij za razstavo in zadostila visokim kriterijem sodobnega konserviranja in restavriranja muzejskega gradiva. Zato se Janji Slabe iz Narodnega muzeja Slovenije podeli priznanje Mirka Šubica za leto 2016. 

Več o razstavi