SI
Nastanek nove Evrope - preseljevanje ljudstev in poselitev Slovanov 7R+Doživljajska delavnica
Show menu

Nastanek nove Evrope - preseljevanje ljudstev in poselitev Slovanov 7R+

Doživljajska delavnica
Trajanje programa:
90 minut
Cena: 5,5 €
Informacije in najava obiska na 01 241 44 39, 051 384 888 ali arheozabava@nms.si
Lokacija: Muzejska
Program poteka na razstavi: Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov


Seznanitev z obdobjem preseljevanja ljudstev in poznejšim, zgodnjeslovanskim obdobjem, ko se na ozemlje današnje Slovenije naselijo Slovani. Predstavitev Karantanije, Karniole in Spodnje Panonije, germanskih sosedov in poznejše tuje prevlade. Ogled zgodnjeslovanskega gradiva na razstavi, ki ga učenci umestijo na časovno lestvico in v čas določene državne tvorbe.


Kakšne razmere so zavladale po propadu rimskega imperija in ali jih lahko primerjamo z današnjimi? Kje so korenine zgodovine Slovencev? Kdo so bili Slovani v zemljankah, ki so po viharnem obdobju preseljevanja ljudstev tod našli prostor pod svobodnim soncem? Razgrni zemljevid in določi novo podobo Evrope v stoletjih po propadu rimskega imperija. Ugotovi, kateri predmeti pripadajo Langobardom, kateri Avarom in kateri so slovanski? Spoznaj slovanski vsakdan, vero in umetnost ter prisluhni najstarejšemu ohranjenemu zapisu v slovenščini! Za spomin pa si izdelaj glineno posodo z značilno slovansko valovnico.

Povezava z učnim načrtom

  • Preseljevanje ljudstev, 
  • Slovani, 
  • slovenski prostor v srednjem veku, 
  • Karantanija, Karniola in Spodnja Panonija, 
  • Karolinška država in Franki,
  • medpredmetna povezava s književnostjo.

Gradivo, povezano z vsebino programa

Zvočni in drugi posnetki

Praktično učenje. Ideje za dejavnosti pred ali po obisku muzeja


Dodatno gradivo, primerno za pripravo referatov

Informacije in najava obiska

5.50 €
90 min
+386 (0)1 241 44 39
+386 (0)51 384 888
 

 

Prijavite se na e-novice