SI
Miha Kosi: Gutenwerd in državna meja ob spodnji Krki v srednjem veku
Show menu

Miha Kosi: Gutenwerd in državna meja ob spodnji Krki v srednjem veku

Muzejska predavanja

Podan je sodobni zemljevid ozemlja ob spodnji Krki (Soteska–Mokronog–Samobor–Metlika) z dodatno vrisanimi točkami in puščicami, ki so pomembne za predavanje.
Karta ozemlja (avtor: Miha Kosi; GIAM ZRC SAZU)

Ozemlje ob spodnji Krki, neposredno ob meji srednjeveškega nemškega cesarstva, je bilo izjemnega strateškega in prometnega pomena: v zgodnejši dobi zaradi zavarovanja državne meje, pozneje predvsem zaradi čezmejnih trgovskih tokov. Mejni prehodi v Slavonijo in bližina slavonske prestolnice ‒ Zagreba ‒ so rezultirali v veliki gostoti urbanih naselbin s kovnicami in mitninskimi postajami (Brežice, Krško, Gutenwerd, Kostanjevica, Novo mesto), ki so jih v 12. in 13. stoletju ustanavljali pomembni državni knezi in grofje s posestmi ob meji (Spanheimi, Bogenski, Višnjegorski, salzburški nadškof, freisinški škof, pozneje še Habsburžani). Intenziteta trgovine in prometa je v 14. in 15. stoletju konstantno naraščala.

Trg Gutenwerd je bil sestavni del tega obmejnega trgovskega omrežja. Prosperiteto so uničili šele turški vpadi in drugi pretresi ob koncu 15. in v 16. stoletju, ki so delno preusmerili stoletja utečene trgovske tokove.

Doprsni portret predavatelja v črno-beli tehniki
Dr. Miha Kosi

O predavatelju

Doc. dr. Miha Kosi je medievist, zaposlen na Zgodovinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani, in predavatelj srednjeveške zgodovine na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru. Ukvarja se s proučevanjem srednjeveškega prometa, zgodovino mest in trgov, križarskimi vojnami in križarskimi viteškimi redovi, srednjeveškim plemstvom (zlasti grofi Celjskimi), razvojem dežel in meja ter historično-geografskimi problemi. Je avtor štirih monografij, med drugim Potujoči srednji vek (1998), Zgodnja zgodovina srednjeveških mest (2008) in Spopad za prehode proti Jadranu (2018), ter soavtor Slovenskega zgodovinskega atlasa (2011). Je slovenski predstavnik v mednarodni komisiji za zgodovino mest (International Commission for the History of Towns) in v Mednarodni komisiji za proučevanje nemškega viteškega reda (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens). 

Predavanje poteka ob razstavi

Ne spreglejte

Muzejski abonma

Tomaž Nabergoj: Nekoč je bil srednjeveški Gutenwerd

Muzejski abonma: vsebine za sladokusce
Vodeni ogled

Nekoč je bil Gutenwerd

Raziskovanje opuščene srednjeveške naselbine ob reki Krki
Delavnica za odrasle

Srednjeveški kuharski mojstri

Zgodovinsko-kulinarična delavnica
Delavnica za odrasle

Srednjeveški kuharski mojstri

Zgodovinsko-kulinarična delavnica
 

 

Prijavite se na e-novice