SI
Matija Črešnar, Jaka Burja in Manca Vinazza: Arheološke in arheometalurške raziskave na železnodobnem najdišču Cvinger pri Dolenjskih Toplicah
Show menu

Matija Črešnar, Jaka Burja in Manca Vinazza: Arheološke in arheometalurške raziskave na železnodobnem najdišču Cvinger pri Dolenjskih Toplicah

Predavanje

Posnetek predavanja

Blok talne žlindre s Cvingerja
Gradišče Cvinger pri Dolenjskih Toplicah z železarsko talilniškim območjem in gomilnim grobiščem na ledini Branževec

O vsebini

Arheološko najdišče Cvinger pri Dolenjskih Toplicah je eno izmed bolje poznanih prazgodovinskih metalurških kompleksov na območju Slovenije. V zadnjih letih je predmet številnih interdisciplinarnih raziskav. Poleg arheoloških izkopavanj in površinskih terenskih pregledov so bile izvedene analize posnetkov zračnega laserskega skeniranja, geofizikalne raziskave in magnetna datacija izkopanih peči.

Raziskave so potekale tako na območju naselbine kot izven nje. Železarsko talilniško območje z več sto pečmi se razprostira južno od gradišča, na ledini Branževec, na območju, velikem pribl. 0,6 ha. Tu smo izkopali kar 15 talilnih peči in našli pribl. 360 kg žlindre. Na eni izmed peči smo uporabili magnetno datacijsko metodo, ki je pokazala, da peč sodi v čas med 640‒370 pr. n. št.

Nadgradnjo analize arheoloških najdb pomenijo arheometalurške analize vzorcev, ki smo jih našli med arheološkimi izkopavanji. Pri analizi žlindre smo uporabili dve različni metodi za kemijsko analizo, rentgensko fluorescenčno spektrometrijo (XRF) in mokro kemijsko analizo ter rentgensko praškovno difrakcijo. Analize so potrdile, da so med najdbami kosi rude, pražene rude (pripravljene za redukcijo v peči), žlindre in z žlindro obliti deli stene peči, kakršni so značilni za peči na volka.

Za potrebe razumevanja procesov, vezanih na pridobivanje železa v starejši železni dobi, smo večkrat eksperimentalno izvedli postavitev peči in reduciranje železove rude. Tako so se med arheologi in metalurgi stkale pomembne vezi za raziskovanje zanimive teme, ki je del razstave Ko zapoje kovina.

Predavajo:

Udeležba na predavanju je brezplačna. Obvezne predhodne prijave sprejemamo na e-naslov info@nms.si ali tel. 01/241 44 04 oz. 041 751 270. 

Število mest je omejeno. V muzeju je obvezna uporaba zaščitnih mask. 
Če bo na prireditvi več kot 10 udeležencev, vas bomo zaprosili za osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in telefonska številka – na podlagi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, Ur. l. RS, št. 92/2020 in 96/2020). Ravnajmo odgovorno in preprečimo širjenje covida-19!

Predavanje poteka v okviru
 Metalurškega dne – celodnevnega niza prireditev ob izteku razstave 
Ko zapoje kovina. Tisočletja metalurgije na Slovenskem 

Seznam vseh javnih vodstev, predavanj in drugih prireditev ob razstavi si oglejte na tej povezavi. 
 

 

Prijavite se na e-novice