SI
Lilijana Žnidaršič Golec: Pisma vidnejših nemških protestantov 16. stoletja v Arhivu Republike Slovenije
Show menu

Lilijana Žnidaršič Golec: Pisma vidnejših nemških protestantov 16. stoletja v Arhivu Republike Slovenije

Muzejska predavanja

Predavanje se bo osredotočilo na pisma tistih vidnejših nemških protestantov 16. stoletja, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije, vendar niti v tuji niti v slovenski literaturi še niso bila deležna pozornosti. Gre za pisma Hartmanna Beyerja, Philippa Marbacha, Samuela Heilanda, Samuela Huberja in Jeremiasa Hombergerja. Razen Hombergerja, ki je napisal najmanj tri v Arhivu hranjena pisma, se je od drugih avtorjev ohranilo po eno pismo. Prav vsako pomeni dragocen kamenček v mozaiku našega védenja o protestantizmu.
Predavanje pušča ob strani bolje poznana pisma Jakoba Andreaeja in v zadnjem času po zaslugi Astrid Schweighofer podrobneje raziskana pisma Nikolausa Gallusa.

Brezplačno.
Predzadnja stran lastnoročno napisanega pisma
Zadnja stran lastnoročno napisanega pisma s Trubarjevim podpisom
Pismo Primoža Trubarja deželnim stanovom Kranjske, Tübingen, 26. januar 1561, hrani Arhiv Republike Slovenije. Pismo je v nemškem jeziku in v celoti napisano s Trubarjevo roko.
Portret predavateljice med nastopom pri mizi, pred mikrofonom
Dr. Lilijana Žnidaršič Golec

O predavateljici

Dr. Lilijana Žnidaršič Golec je arhivistka za starejše arhivsko gradivo v Arhivu Republike Slovenije.
 

 

Prijavite se na e-novice