SI
Katarina Katja Predovnik: Gutenwerdova soseščina
Show menu

Katarina Katja Predovnik: Gutenwerdova soseščina

Muzejska predavanja

Na fotografiji je pogled iz zraka na arheološko najdišče Cizelj blizu Koprivnika pri Kostanjevici na Krki. Na zorani površini so vidni arheološki znaki v obliki kvadrata z zaobljenimi robovi, okoli poteka še ena struktura, verjetno obrambnega jarka.
Srednjeveški utrjen objekt na ledini Cizelj blizu Koprivnika pri Kostanjevici na Krki, 1997 (fotografija: Darja Grosman, Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete UL)

Gutenwerdova soseščina – arheološka podoba prostora med Krko in Gorjanci v visokem in poznem srednjem veku

Srednjeveški trg Gutenwerd je bil eno od petih urbanih središč, ki so v srednjem veku nastala ob spodnjem toku reke Krke. To območje je imelo v okviru srednjeveškega nemškega cesarstva položaj obmejnega ozemlja, na katerem se je od sredine 12. stoletja dalje utrdilo več posvetnih in cerkvenih gospodov: grofje Višnjegorski, gospodje Prisi in koroški vojvode Spanheimski ter njihovi nasledniki, pa tudi freisinška škofija s svojimi fevdniki in ministeriali. Tod so si postavili gradove – vojaška oporišča in izhodišča za agrarno kolonizacijo, sledila pa je tudi ustanovitev urbanih naselbin kot gospodarskih in upravnih središč.

Kaj vemo o nekdanji podobi in življenju v utrdbah in naseljih, ki so zaznamovala širšo okolico srednjeveškega Gutenwerda? V predavanju bodo pregledno predstavljeni rezultati arheoloških raziskav izbranih najdišč na območju med Novim mestom in Brežicami. Poudarek bo na novejših odkritjih, ki jih je omogočila uporaba različnih tehnik daljinskega zaznavanja, od aerofotografije in lidarskih snemanj do geofizikalnih prospekcijskih metod.

Portret predavateljice, v ozadju je stolp Ljubljanskega gradu
Dr. Katarina K. Predovnik

O predavateljici

Dr. Katarina Katja Predovnik je izredna profesorica za arheologijo na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer poučuje arheologijo mlajših obdobij. Kot raziskovalka se posveča materialni kulturi visokega in poznega srednjega veka ter zgodnjega novega veka in teoretskim vidikom arheologije mlajših obdobij. V zadnjih letih raziskuje predvsem namizno keramično posodje iz 15. do 17. stoletja v osrednji Sloveniji in vodi terenske raziskave na območju opuščenega srednjeveškega trga Gutenwerd na Dolenjskem.

Je (so)avtorica treh znanstvenih monografij, vrste znanstvenih člankov, (so)urednica treh znanstvenih zbornikov ter članica mednarodnih uredniških odborov več uglednih znanstvenih revij. Bila je članica in zakladničarka Izvršnega odbora Skupnosti za raziskovanje srednjeveške Evrope (MERC) v okviru Evropskega združenja arheologov (EAA), trenutno pa je zakladničarka EAA. Je tudi članica Stalnega odbora mednarodnega kastelološkega združenja Castrum Bene ter znanstvenih sosvetov Nemškega kastelološkega društva in Avstrijskega društva za arheologijo srednjega in novega veka.

Predavanje poteka ob razstavi

Ne spreglejte

Vodeni ogled

Tina Balant: Nekoč je bil Gutenwerd

Raziskovanje opuščene srednjeveške naselbine ob reki Krki
Počitniške delavnice

Srednjeveške počitnice

Počitniški teden v Narodnem muzeju Slovenije
Vodeni ogled

Katja Špec: Nekoč je bil Gutenwerd

Raziskovanje opuščene srednjeveške naselbine ob reki Krki
Delavnica za odrasle

Srednjeveški kuharski mojstri

Zgodovinsko-kulinarična delavnica
Vodeni ogled

Tina Balant: Nekoč je bil Gutenwerd

Raziskovanje opuščene srednjeveške naselbine ob reki Krki
Vodeni ogled

Tomaž Nabergoj: Nekoč je bil Gutenwerd

Raziskovanje opuščene srednjeveške naselbine ob reki Krki
 

 

Prijavite se na e-novice