SI
Brezplačna jesenska delavnica oblikovanja keramike v okviru evropskega projekta CerDee
Show menu

Brezplačna jesenska delavnica oblikovanja keramike v okviru evropskega projekta CerDee


Delavnica bo potekala od 28. septembra do 2. oktobra 2020
Rok za prijavo: 13. 9. 2020

Vabilo k sodelovanju

Narodni muzej Slovenije objavlja odprti poziv za sodelovanje pri brezplačni delavnici oblikovanja keramike. Delavnica bo potekala od 28. septembra do 2. oktobra 2020 v Ljubljani. K sodelovanju vabimo posameznike, ki se ukvarjajo predvsem z oblikovanjem keramike z uporabo lončarskega vretena in bi svoje znanje želeli izpopolniti. Na delavnici bomo spoznali nekatere tradicionalne lončarske tehnike in oblike posodja ter raziskovali njihove sodobne variacije. Udeleženci bodo imeli tudi priložnost, da se seznanijo z žganjem keramike v tradicionalni peči na drva (črno žganje).

Delavnico bo vodil priznani slovenski keramik Štefan Zelko v sodelovanju z Evo Peterson Lenassi iz Lončarskega ateljeja SEM.

Delavnica bo potekala pet (5) zaporednih dni od 9. do 17. ure. Prisotnost je vse dni obvezna. Na delavnici bo poskrbljeno za opremo, material in kosilo. Brezplačna bo tudi izvedba obeh žganj.

Delavnico organiziramo ob evropskem projektu CerDee, v okviru programa sodelovanja INTERREG V-B Srednja Evropa 2014–2020, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in lastnih sredstev.

Prijava

Prijavnica (364 KB)


Za sodelovanje pošljite izpolnjeno prijavnico in portfelj (pozorni bodite na merila) na e-naslov mojca.mikolic@nms.si do nedelje, 13. 9. 2020.

Število udeležencev je omejeno (6–8). Izbor kandidatov bo potekal anonimno, opravila pa ga bo strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov s področja keramike. Odločitev žirije je končna. Kandidati bodo o izboru obveščeni do vključno 18. 9. 2020 po elektronski pošti.

Merila za izbor

Kandidati morajo obvladati osnove vrtenja na lončarskem vretenu. Sposobni morajo biti samostojno zvrteti cilinder, visok vsaj 20 cm, in večkrat izdelati enako oblikovano skodelo. Omenjeni merili morajo kandidati izkazati s fotografijami svojih izdelkov (portfeljem), ki je obvezni del njihove prijave.

Portfelj mora vsebovati fotografije petih (5) reprezentativnih izdelkov, ki jih je kandidat oblikoval v zadnjih treh (3) letih, in sicer:

  • dva (2) izdelka, narejena na vretenu,
  • dva (2) izdelka, narejena na vretenu, ki imata osnovni cilinder visok vsaj 20 cm, in
  • en (1) izdelek po lastni izbiri. 

Zaželeno je, da kandidati poznajo tudi tehnike ročnega oblikovanja keramike – zaradi možnosti kombiniranja z elementi vrtenja. Prav tako je zaželeno znanje glaziranja, a ni pogoj.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije pišite na e-naslov mojca.mikolic@nms.si.

 

 

Prijavite se na e-novice