SI
Muzej skozi zgodovino: najstarejše pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko
Show menu

Muzej skozi zgodovino: najstarejše pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko

Odprtje razstave

Posnetek prenosa

Prva stran pisma »Domoljubnim prijateljem znanosti« Jožefa Kamila Schmidburga (Narodni muzej Slovenije, foto Tomaž Lauko)

Z odprtjem prvega dela razstave Muzej skozi zgodovino slavnostno vstopamo v jubilejno leto 200-letnice delovanja muzeja. Zamisel za osnovanje nacionalnega muzeja sega v daljno preteklost, saj so prve idejne korake naredili že baron Žiga Zois pl. Edelstein in njegov sloviti krog razsvetljencev. Neposreden povod pa so leta 1821 dali udeleženci znamenitega ljubljanskega kongresa, saj so na srečanju izpostavili dejstvo, da dežela Kranjska nima svojega muzeja. Predlog so podali deželnim stanovom, ki so 15. oktobra 1821 sprejeli odločitev za ustanovitev domovinskega muzeja.

V znamenitem pismu Domoljubnim prijateljem znanosti je Jožef Kamilo Schmidburg, guverner in predsednik deželnih stanov dežele Kranjske, 15. februarja 1823 zapisal: 

»Naš domovinski muzej naj bi zajel zlasti vse s področij nacionalnega slovstva in narodne ustvarjalnosti. Prav tako naj združi vse, kar sta v domovini ustvarili narava ali človeška pridnost. Shrani naj vse spomine na usodo dežele in na zasluge njenih prebivalcev.«

Kratek in sežet prikaz pridobitev kaže, da so se področja, ki še danes zaznamujejo delokroge Narodnega muzeja Slovenije, Prirodoslovnega muzeja Slovenije in Slovenskega etnografskega muzeja, izoblikovala že v prvih letih njegovega delovanja. Zbirke so kustosi, bibliotekarji, pedagogi in konservatorji-restavratorji v desetletjih dopolnjevali in izpopolnjevali, preučevali in predstavljali javnosti na temeljih, ki so jih pred dvestotimi leti postavili prvi slovenski muzealci. Danes predstavljajo mozaik delovanja sodobnih nacionalnih muzejev.

Razstavo smo pripravili v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije in Slovenskim etnografskim muzejem.


PROGRAM odprtja razstave


Pozdravni nagovori:

 • dr. Pavel Car, direktor Narodnega muzeja Slovenije,
 • dr. Breda Činč Juhant, direktorica Prirodoslovnega muzeja Slovenije, in
 • Natalija Polenec, direktorica Slovenskega etnografskega muzeja.

Kulturni program:

 • Pismo znamenitim prijateljem znanosti, Jožef Kamilo Schmidburg (1823)
  Interpretacija: Alojz Svete, dramski igralec

Koncept razstave in najstarejše pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko bodo predstavili:

 • dr. Mateja Kos,
 • dr. Alenka Miškec,
 • Barbara Rogač,
 • Blaženka First,
 • Helena Bras Kernel,
 • dr. Jernej Kotar,
 • Gašper Oitzl (vsi Narodni muzej Slovenije),
 • dr. Miha Jeršek,
 • dr. Tomi Trilar (oba Prirodoslovni muzej Slovenije), in
 • dr. Marko Frelih (Slovenski etnografski muzej)

Razstava Muzej skozi zgodovino je zasnovana v treh sklopih:

 • prvi zajema najstarejše pridobitve – predmete, ki so izgrajevali muzejske zbirke v prvih desetih letih njegovega obstoja; 
 • drugi bo predstavil zaposlene v muzeju od leta 1821 do danes; 
 • tretji pa prve znane odmeve na delo muzeja v obliki izpisov iz knjig vtisov.
Odprtje razstave poteka v sklopu obeleževanja 200-letnice Narodnega muzeja Slovenije. Praznujte z nami!

Več o razstavi

 

 

Prijavite se na e-novice