SI
Ustvarjanje novih in povezovanje obstoječih kulturnih potiVabilo na posvet
Show menu

Ustvarjanje novih in povezovanje obstoječih kulturnih poti

Vabilo na posvet

Program

9:00 Uvodni nagovor (Matija Črešnar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Univerza v Ljubljani)

9:20–11:30 1. del: Ustvarjanje novih kulturnih poti (z arheološko vsebino)
9:20
  Predstavitev kulturne poti Sveta Evrope Železnodobna pot po Podonavju (Iron Age Danube Route) (Matija Črešnar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Univerza v Ljubljani)
9:40  Predstavitev kulturne poti in konzorcija Claustra (Jure Kusetič, Narodni muzej Slovenije)
10:00  Odmor
10:20  Predlogi novih kulturnih poti z arheološko vsebino v Sloveniji (Nejc Dolinar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
10:40  Razprava

11:30  Odmor

12:30–15:00  2. del: Ustanavljanje združenja kulturnih poti Sveta Evrope Slovenije
12:30  Uvodni nagovori
12:45  Kulturne poti Sveta Evrope v Sloveniji: potrebe, identificirane v okviru projekta Interreg BEST MED (Maja Turnšek, Univerza v Mariboru)
13:00  Predlogi in razprava o pripravah na ustanovitev združenja
14:30  Slovesen podpis Pisma o nameri ustanavljanja združenja


Po junijskem srečanju Kulturnih poti Sveta Evrope s predstavitvami, primeri dobre prakse in delavnico nadaljujemo z aktivnostmi za ustanovitev združenja. Skupaj bomo pregledali in podpisali Pismo o nameri, v katerem so že začrtani okvirji poslanstva bodočega združenja:
  • krepitev pomena evropskih kulturnih poti Sveta Evropa Slovenije doma in v tujini,
  • strokovna podpora in večja prepoznavnost dediščine Kulturni poti Sveta Evrope Slovenije v javnosti,
  • vključevanje in opolnomočenje lokalnih skupnosti ter njihovih prebivalcev,
  • oblikovanje trajnostne izobraževalne in ozaveščevalne ponudbe za članice in različne ciljne skupine,
  • vključevanje kulturne in naravne dediščine v turistične in druge poslovne dejavnosti, ki lokalnemu okolju prinašajo gospodarsko spodbudo.

K podpisu Pisma o nameri ste vabljeni tudi predstavniki različnih ustanov, lokalnih skupnosti in zasebnih iniciativ, ki v sodelovanju vidite možnosti za uresničevanje svojih ciljev.
 

 

Prijavite se na e-novice