SI
Gabrovčev dan 2022Bronasta doba v severovzhodni Sloveniji – v Prekmurju in na Štajerskem
Show menu

Gabrovčev dan 2022

Bronasta doba v severovzhodni Sloveniji – v Prekmurju in na Štajerskem

Organizatorji znanstvenega simpozija sledijo začrtanemu cilju, da bodo vsako leto obravnavali izbrano železnodobno oziroma bronastodobno regijo, kot jih je opredelil akad. prof. dr. Stane Gabrovec v svojih temeljnih člankih. Težišče je na predstavitvah novih izkopavanj, raziskav in znanstvenih dognanj.

Šesto srečanje je posvečeno bronasti dobi v severovzhodni Sloveniji.

Program srečanja

9:30   Pozdravni nagovori:
          Pavel Car (Narodni muzej Slovenije)
          Predrag Novaković (Slovensko arheološko društvo)
          Biba Teržan (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani)

10:00  Branko Kerman, Naselbine iz zgodnje, srednje in pozne bronaste dobe v Prekmurju

10:30  Samo Sankovič, Tišina – grobišče iz časa kulture žarnih grobišč

11:00  Christoph Gutjahr in Maria Windholz-Konrad, Das urnenfelder- bis frühhallstattzeitliche Gräberfeld von Kainach bei Wildon. Ein Überblick auf Basis bislang restaurierter Gräber und archäologischer Untersuchungen im Umfeld des Gräberfeldes

11:30  Bine Kramberger, Zgodnja in srednja bronasta doba v Pohorskem Podravju. Aktualne raziskave najdišč, odkritih na trasi avtoceste A1 in mariborske zahodne obvoznice

12:00  Odmor

12:30  Marija Lubšina Tušek, Bronastodobna najdišča v Spodnjem Podravju

13:00  Iva Ciglar, Ivan Žižek, Boris Kavur, Najdbe bronaste dobe v Slovenskih Goricah. Perspektiva novega tisočletja

13:30  Ana Kovačič, Martina Blečič Kavur, Zgodnjebronastodobni grob iz Lancove vasi

14:00  Martina Blečič Kavur, Boris Kavur, Marija Lubšina Tušek, Nekropola v Zavrču

14:30  Odmor

15:00  Mojca Jančar, Nove poznobronastodobne naselbinske najdbe iz Ruš – aktualna izkopavanja 2021–2022

15:30  Maja Bricelj, Bronastodobna najdišča v Savinjski dolini, na Konjiškem in Kozjanskem

16:00  Matija Črešnar, Manca Omahen, Tamara Leskovar, Brane Mušič, Christophe Snoeck, Steven Goderis, Carina Gerritzen, Lana Nastja Anžur, Barbara Horn in Nejc Dolinar, Ponovno srečanje z Brinjevo goro nad Zrečami

16:30  Zaključna diskusija

17:00  Skupna večerja v Hotelu Park

Dogodek organizira Slovensko arheološko društvo v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, Oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (I. razred) in Znanstvenoraziskovalnim centrom ZRC SAZU.

Organizacijski odbor: akad. zasl. prof dr. Biba Teržan, dr. Peter Turk, doc. dr. Brina Škvor Jernejčič in doc. dr. Matija Črešnar.

 

 

Prijavite se na e-novice