SI
Show menu

Chikako Shigemori Bučar, Bogdana Marinac: Zbirke razglednic v Pomorskem muzeju v Piranu

V zadnjih letih smo odkrili različne zbirke japonskih razglednic v slovenskih institucijah. Predavanje se osredotoča na zbirke pomorščakov, ki so bili aktivni v avstroogrski mornarici. Pregled zbirk nam daje vpogled v aktivnosti japonske mornarice in informacije o azijskih pristaniščih na za- četku 20. stoletja.
 

 

Prijavite se na e-novice