SI
»KERAMIČNE ZGODBE« – Festival kratkega filmaFestival in tekmovanje potekata v okviru projekta CerDee – Kreativno podjetništvo v keramičnih regijah – razvijanje, izobraževanje, vzpodbujanje – INTERREG Srednja Evropa
Show menu

»KERAMIČNE ZGODBE« – Festival kratkega filma

Poziv za pripravo kratkih filmov oz. videoposnetkov, namenjenih promociji keramike v različnih kontekstih

O projektu

Keramika je neločljiv del našega življenja. Je povsod okoli nas – od tistega, česar ne opazimo, kot izdelki za vsakdanjo rabo, talne in stenske obloge, do tistega, kar nas razveseljuje, kot so pohištveni dodatki, okraski in umetniška dela. Keramika igra temeljno vlogo v mnogih evropskih regijah in na številnih področjih: od industrijske proizvodnje namiznih servisov, ploščic ali sanitarne opreme do umetniškega in obrtnega sektorja malih in srednje velikih podjetij.

Danes je svet keramike podvržen močnim strukturnim spremembam, globalizaciji, gospodarski krizi (tudi zaradi svetovne pandemije) in spremenjenemu vedenju potrošnikov. Zato je potrebno promovirati s keramiko povezane vsebine – od oblikovanja, tehnik in ustvarjalnosti do prodaje.

Zato je eden od ciljev projekta CerDee podpreti podjetnike in oblikovalce z različnimi vlogami v keramičnem sektorju z namenom reinterpretacije proizvodnje in oblikovanja, obnove obrti in podpore industrijski proizvodnji keramike.

Eden glavnih ciljev za krepitev "Evropskega  kulturnega in kreativnega sektorja", ki jih zahteva Evropska skupnost, je razvoj inovativnih trženjskih in komunikacijskih strategij. Te so pomembne predvsem za razvoj in krepitev evropskih regij s keramično tradicijo.

V omenjenem okviru bo muzej MIC Faenza (IT) v sodelovanju z vodjo projekta, muzejem Porzellanikon iz Selba (DE), organiziral Festival kratkega filma »KERAMIČNE ZGODBE«.

Projektni partnerji

- Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan Hohenberg a.d. Eger/Selb (DE), vodilni partner

- Muzeum Ceramiki w. Boleslawcu, Boleslawiec (PL)

- Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Faenza (IT)

- Technische Universität Ilmenau, Ilmenau (DE)

- Tourist and Cultural Board Kranj, Kranj (SI)

- National Museum of Slowenia, Ljubljana (SI)

- University of West Bohemia, Plzen/Cheb (CZ)

- New Design University, St. Pölten (AT)

Tekmovanje

S pozivom za pripravo kratkih filmov oz. videoposnetkov, namenjenih promociji keramike v različnih kontekstih, želimo povečati ustvarjalnost keramikov, oblikovalcev in umetnikov ter poudariti prisotnost keramike v našem življenju. Udeležence tekmovanja zato prosimo, da pri snovanju in izdelavi videoposnetkov podprejo proizvodnjo keramike, njeno komercializacijo in spodbudijo razmislek o identiteti same keramike.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki prihajajo iz srednjeevropskih držav:

Italija (območje Srednje Evrope: dežele Emilija-Romanja, Ligurija, Piemont, Dolina Aoste, Lombardija, Benečija, Trentinsko – Zgornje Poadižje, Furlanija – Julijska krajina), Nemčija (območje Srednje Evrope), Slovenija, Poljska, Slovaška, Madžarska, Hrvaška, Češka in Avstrija.

Tehnični podatki

- Tema: promocija keramike, zlasti njene izdelave in trženja.

- Tehnika: poljubna.

- Maksimalna dolžina: 120 sekund.

- V primeru uporabe jezika, ki ni angleški, so obvezni podnapisi v angleščini.

- Zahtevani format: H264/Mp4 1920 x 1080 ali 1080 x 1080 visoke kvalitete

- Prva stran videoposnetka mora vsebovati tudi logotip projekta CerDee (prenesete ga lahko s spletne strani http://www.micfaenza.org/). Videoposnetek ne sme vsebovati avtorsko zaščitenega materiala!

Splošne opombe

- Videoposnetki morajo biti izvirni in neobjavljeni na spletu,

- vsak udeleženec lahko prijavi le en videoposnetek,

- sprejeti bodo le videoposnetki, ki bodo muzeju MIC Faenza poslani preko We-Transferja na naslov:info@video-progetti.com do 30. oktobra 2021, 13:00,

- datoteke morajo biti označene na naslednji način: ime/priimek _leto produkcije posnetka,

- prijavitelji morajo biti tudi avtorji videoposnetkov,

- prijavitelji morajo prav tako poslati sliko svojega osebnega dokumenta v .pdf ali .jpg formatu.

Prijavljene kratke filme oz. videoposnetke, ki bodo upoštevali predpisane kriterije, bo ocenjevala komisija ustvarjalcev in strokovnjakov s področja keramike.

Komisija bo nagradila enega (1) zmagovalca tekmovanja, ki bo prejel pogodbo za uporabo videoposnetka za namen promocije keramike v višini 500,00 EUR, in dva (2) častna zmagovalca, ki bosta prejela pogodbo za uporabo videoposnetka za namen promocije keramike v višini 250,00 EUR. Nagrajena dela bodo promovirana v komunikacijski kampanji v okviru projekta CerDee. Vsi nagrajenci se zavezujejo, da bodo projektu CerDee podelili pravico do uporabe nagrajenih filmov v promocijske namene projekta, do vključno 31. decembra 2027.

Muzej MIC Faenza si pridržuje pravico do uporabe vseh prijavljenih videoposnetkov in pravico do njihove objave.

 Za več informacij se lahko obrnete na direktorico MIC fundacije Claudio Casali ali koordinatorko projekta Monico Gori (T: +39 (0)546 697322, E: monicagori@micfaenza.org). Vodja projekta video natečaja je profesor Andrea Pedna.

Več o evropskem projektu Kreativno podjetništvo v keramičnih regijah

 

 

Prijavite se na e-novice