SI
Gabrovčev dan 2021Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije – Gorenjska kulturna skupina
Show menu

Gabrovčev dan 2021

Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije / Hallstatt cultural groups in Slovenia

Gorenjska kulturna skupina / Cultural group of Gorenjska

Organizatorji znanstvenega simpozija sledijo začrtanemu cilju, da bodo vsako leto obravnavali eno izmed halštatskih skupin, kot jih je opredelil akad. prof. dr. Stane Gabrovec v svojih temeljnih člankih. Težišče je na predstavitvah novih izkopavanj, raziskav in znanstvenih dognanj.

Peto srečanje je posvečeno gorenjski kulturni skupini.

Trinožnik iz Kranja (hrani Narodni muzej Slovenije, fotografija: Tomaž Lauko)

Program srečanja

9:15   Pozdravni nagovori:
          Pavel Car (Narodni muzej Slovenije)
          Predrag Novaković (Slovensko arheološko društvo)
          Biba Teržan (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani)

9:30   Teja Gerbec: Bled – Grad, naselbina (izkopavanja D. Svoljšaka iz leta 1986)

10:00  Alenka Klasinc, Anja Ipavec: Bled – Pristava, prazgodovinska naselbina (izkopavanja iz leta 2019)

10:30  Polona Bitenc: Bled – Pristava, grobišče (izkopavanja iz let 1975–1978)

11:00  Rafko Urankar, Polona Janežič: Kranj, naselbina (nova izkopavanja)

11:30  Janja Železnikar, Brina Škvor Jernejčič, Gregor Štibernik: Mengeš z okolico, grobovi 

12:00  Odmor

12:30  Boštjan Laharnar, Tomaž Fabec, Matic Zupan: Kopa – Kompolje pri Lukovici, grobišče (izkopavanja iz let 2019 in 2021)  

13:00  Barbara Brezigar: Škofja loka – Trate, gomilno grobišče (izkopavanja iz leta 2020)

13:30  Mija Ogrin: Bohinjski kot in visokogorje, poselitveni sledovi (nova izkopavanja)

14:00  Paul Gleirscher: Koroška in Gorenjska v starejši železni dobi

14:30  Odmor

15:00  Petra Vojaković: Ljubljana – Tribuna, naselbina (izkopavanja iz leta 2007)

15:30  Brina Škvor Jernejčič, Petra Vojaković: Ljubljana – grobovi starejše železne dobe na grobišču na dvorišču SAZU in na Kongresnem trgu

16:00  Miha Kunstelj: Trinožnik iz Kranja, ritualni predmet

16:30  Zaključna diskusija

17:00  Skupna večerja v Hotelu Park

Dogodek organizira Slovensko arheološko društvo v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, Oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (I. razred). 

Organizacijski odbor: dr. Peter Turk, doc. dr. Matija Črešnar, akad. zasl. prof dr. Biba Teržan.

Udeležba na zborovanju je brezplačna, število mest v dvorani je omejeno. Obvezne prijave sprejemamo na e-naslov peter.turk@nms.si. Ob prijavi sporočite tudi morebitno udeležbo na večerji po simpoziju (vrednost poravnati sami). V muzeju je obvezna uporaba zaščitnih mask.

D
ogodka se lahko udeležijo le osebe z dokazilom o izpolnjevanju enega od pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Potrdilo je nujen predpogoj za udeležbo: imejte ga s saboDokazilo ni potrebno za mlajše od 12 let.

Ostanite zdravi in ustvarjalni!

 

 

Prijavite se na e-novice