SI
Ivan Čuk in Aleks Leo Vest: Prevarani sokoli
Show menu

Ivan Čuk in Aleks Leo Vest: Prevarani sokoli

Predavanje

Predavatelja na podlagi arhivskega gradiva in drugih virov pojasnjujeta interes komunistične partije za prevzem te narodne organizacije in vzroke za njeno ukinitev po 2. svetovni vojni, čeprav so bili sokoli po uradnem tolmačenju zgodovine ena od treh ključnih ustanoviteljic Osvobodilne fronte.

Sokoli so bili od leta 1863 najmočnejša nosilna organizacija kulturne in politične zavesti slovenskega naroda. Izjemnega pomena je bilo njeno vzgojno delo med mladino, čeprav je dejansko skrbela za domovinsko, telesno, moralno in demokratično vzgojo vsega njenega članstva. Pri prevzemanju Sokola s strani komunistične partije je šlo za spopad dveh različnih ideologij, ki je povzročil razkol med sokoli in bratomorno vojno. V končni posledici je bila plod tega spopada tudi ukinitev Sokola.

Zanimivo je dejstvo, da so sokole prepovedali in ukinili vsi totalitarni režimi 20. stoletja. Po drugi svetovni vojni je bilo ustanovljeno telesnovzgojno društvo (TVD) Partizan, ki pa ni bil naslednik Sokola, saj je bilo društvu omogočeno le delovanje na področju telesne vzgoje. Sokolsko ikonografijo je komunistična oblast uporabljala predvsem za vzpostavitev in ohranjanje kulta osebnosti maršala Tita. Tako se je prisvojila idejo štafete, ki so jo že leta 1934 v čast kralju Petru I. izvedli sarajevski sokoli, prisvojila pa si je tudi množične nastope, ki so jih prirejali na dan mladosti.

O predavateljih

Dr. Ivan Čuk je redni profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani za področje športne gimnastike. Dr. Aleks Leo Vest je upokojeni učitelj ter snovalec in prvi predstojnik Inštituta za šport na ljubljanski Fakulteti za šport. Oba predavatelja izhajata iz športa; v mladosti sta bila tekmovalca, pozneje pa trenerja. Oba sta bila nosilca razvoja stroke v njunih športih, Aleks Leo Vest v kajaku na divjih vodah, Ivan Čuk v orodni telovadbi. Pri iskanju odgovora na vprašanje »Zakaj so sokoli po 2. svetovni vojni izginili iz narodove zavesti?« sta združila tako znanje kot raziskovalne moči. Leta 2017 sta izdala monografijo Prevarani sokoli, leto zatem je izšel njen prvi ponatis.
Predavanje bo v četrtek, 23. 1. 2020, ob 17. uri v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, Maistrova 1, v Ljubljani.

Vljudno vabljeni, vstop je prost.
 

 

Prijavite se na e-novice