SI
Andrej Gaspari: Neznano slovensko morjePodvodna kulturna dediščina na morskem dnu v luči arheoloških raziskav
Show menu

Andrej Gaspari: Neznano slovensko morje

Predavanje

Podvodna kulturna dediščina na morskem dnu v luči arheoloških raziskav

Tema predavanja bodo rezultati podvodnih arheoloških raziskav v slovenskem teritorialnem morju s poudarkom na izbranih spoznanjih in odkritjih iz zadnjega četrt stoletja organiziranih posegov. Podrobneje bodo predstavljeni ostanki rimskih pristanišč in ribogojnic v priobalnem pasu med Jernejevo drago pri Ankaranu in Piranskim zalivom ter razbitine ladij na odprtem morju, ki pripadajo različnim obdobjem med antiko in koncem dobe jadrnic v drugi polovici 19. stoletja. Predavatelj se bo ozrl tudi na sledove potopljene holocenske krajine in potencial za preučevanje prazgodovinske obljudenosti območja pred transgresijo morja, izzive ohranjanja arheoloških najdišč na morskem dnu in prednosti interdisciplinarnega sodelovanja pri raziskavah potopljene kulturne dediščine kot integralnega dela naravnega okolja.

O predavatelju

Dr. Andrej Gaspari (1973), univ. dipl. arheolog, je zaposlen kot visokošolski učitelj za področje rimske arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1997 je sodeloval pri več kot 70 arheoloških izkopavanjih najdišč v Sloveniji in tujini, med pomembnejšimi pa so raziskave ostankov antične Emone na območju NUK II in Šumi ter večperiodnega najdišča na Mariborski cesti v Celju. Je avtor več kot 170 znanstvenih in strokovnih del s področja arheologije pozne prazgodovine in zgodnjerimskega obdobja, pravnega varstva kulturne dediščine, antičnega ladjedelništva in podvodnih raziskav. Več let se je intenzivno posvečal raziskavam podvodnih najdišč v celinskih vodah in morskem akvatoriju RS ter sodeloval pri vrsti mednarodnih projektov. Od leta 2007 je član mednarodne komisije ICUCH (International Committee on the Underwater Cultural Heritage), dva mandata (2009–2013) pa je bil član Znanstvenega in tehničnega svetovalnega telesa h Konvenciji UNESCO o varovanju podvodne kulturne dediščine.

Udeležba na predavanju je brezplačna.
Predavanje je del spremljevalnega programa razstave Izginjajoči svet – ohranimo naše morje.
Seznam vseh javnih vodstev, predavanj in drugih prireditev ob razstavi si oglejte na tej povezavi.

 

 

Prijavite se na e-novice