SI
Mednarodno izobraževanje za strokovnjake s področja konserviranja-restavriranjaENDLESS Metal
Show menu

Mednarodno izobraževanje za strokovnjake s področja konserviranja-restavriranja

Mednarodna delavnica

ENDLESS Metal

Prenosna, nizkocenovna, lahko dostopna, enostavna in minimalno invazivna participativna analizna orodja za diagnozo kovinskih predmetov kulturne dediščine

Vizualna identifikacija kovine z orodjem MiCorr
Stratigrafija korozijskih plasti z orodjem MiCorr
Identifikacija kovinske zlitine z orodjem DiscoveryMat
Odstranjevanje korozije (tarnisha) z elektrolitskim svinčnikom Pleco

Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije je že več kot 60 let eden izmed pomembnih členov muzeja in ima ključno vlogo pri ohranjanju predmetov, tako s stališča aktivnega in preventivnega konserviranja kot tudi naravoslovnih preiskav muzejskega gradiva.

Sodelovanje oddelka pri CIG ENDLESS Metal (IG16215) je nadaljevanje sodelovanja v akciji COST PortASAP. Za razliko od akcije PortASAP, ki je vključevala analitiko na različnih področjih, pa se ENDLESS Metal osredotoča prav na kovinske predmete kulturne dediščine. Tovrstno izobraževanje nam tako omogoča dostop do mednarodnega strokovnega znanja o cenovno dostopni analitiki, ki močno temelji na interdisciplinarnosti in participativnem pristopu.

Glavni cilj projekta ENDLESS Metal je promocija orodij, razvitih v HE-Arc v Neuchâtelu kot pomoč konservatorjem-restavratorjem pri diagnosticiranju kovinskih predmetov. Ta orodja so DiscoveryMat in MiCorr (dve prosto dostopni/odprtokodni aplikaciji) in Pleco (odprtokodni elektrolitski svinčnik).

Med tridnevnim izobraževanjem se bodo izkušeni konservatorji-restavratorji naučili uporabljati vsa tri orodja, to pa jim bo omogočilo, da jih bodo uporabljali pri svojem delu, prispevali k njihovemu nadaljnjemu izboljšanju in razvoju ter z njimi seznanili tudi svoje kolege.

Vsa mesta na delavnici so zapolnjena.

Predavatelji in organizacijski odbor

  • Prof. Christian Degrigny, predavatelj in znanstvenik na področju konserviranja-restavriranja, Haute Ecole Arc Conservation-restauration, Neuchâtel, Švica – vodja in predavatelj
  • Dr. Eva Menart, vodja Oddelka za konserviranje in restavriranje, Narodni muzej Slovenije – namestnica vodje in predavateljica
  • Mag. Romain Jeanneret, vodja konserviranja, Abbaye de St-Maurice in predavatelj, Haute Ecole Arc Conservation-restauration Neuchâtel, Švica – predavatelj
  • Mag. Nataša Nemeček, konservatorsko-restavratorska svetovalka, Narodni muzej Slovenije – predavateljica
  • Dr. Tomaž Lazar, kustos svetovalec, Narodni muzej Slovenije 

Povezave

 

 

Prijavite se na e-novice