SI
Gabrovčev dan 2023Nove raziskave o bronasti dobi na območju Slovenije
Show menu

Gabrovčev dan 2023

Bronasta doba v osrednji Sloveniji – na Gorenjskem in Dolenjskem

Organizatorji znanstvenega simpozija sledijo začrtanemu cilju, da bodo vsako leto obravnavali izbrano železnodobno oziroma bronastodobno regijo, kot jih je opredelil akad. prof. dr. Stane Gabrovec v svojih temeljnih člankih. Težišče je na predstavitvah novih izkopavanj, raziskav in znanstvenih dognanj.

Sedmo srečanje je posvečeno bronasti dobi v osrednji Sloveniji – na Gorenjskem in Dolenjskem.

Program srečanja

9:15   Pozdravni nagovori:
          v.d. direktorice Mateja Kos (Narodni muzej Slovenije)
          Predrag Novaković (Slovensko arheološko društvo)
          Biba Teržan (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani)

9:30   Barbara Brezigar: Bronastodobna naselbina na Trati pri Škofji Loki

10:00  Elena Leghissa, Barbara Brezigar, Rok Klasinc: Medvode – Svetje, naselbina iz srednje in pozne bronaste dobe

10:30  Elena Leghissa, Ana Plestenjak: Bronastodobno naselje pri Vodicah

11:00  Vesna Svetličič, Peter Turk, Petra Vojaković: Dragomeljsko-podgoriško »somestje« v času kulture žarnih grobišč

11:30  Odmor


12:00  Peter Turk, Vesna Svetličič: Žarnogrobiščni depoji z Bleda, Vodic in Dragomlja

12:30  Ida Murgelj: Bronastodobne keramične najdbe iz Ljubljanice

13:00  Tina Žerjal: Ljubljana – Prule 9, bronastodobna struga Ljubljanice in njena brežina

13:30  Manca Omahen Gruškovnjak, Miha Murko, Primož Predan: Bronastodobna naselbina Mačkovec pri Novem mestu

14:00  Odmor


14:30  Petra Vojaković, Ana Plestenjak: Spodnje Posavje v pozni bronasti dobi

15:00  Bine Kramberger, Phil Mason: Od skupine Virovitica do skupine Dobova-Velika Gorica: naselbine in grobišče na Obrežju

15:30  Miha Kunstelj, Brina Škvor Jernejčič: Nove radiokarbonske datacije z žarnega grobišča v Dobovi

16:00  Zaključna diskusija


17:00  Skupna večerja v Hotelu Park


Dogodek organizira Slovensko arheološko društvo v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, Oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (I. razred) in Znanstvenoraziskovalnim centrom ZRC SAZU.

Organizacijski odbor: 
akad. zasl. prof dr. Biba Teržan, dr. Peter Turk, doc. dr. Brina Škvor Jernejčič in izr. prof. dr. Matija Črešnar.
 

 

Prijavite se na e-novice