SI
Gabrovčev dan 2024Nove raziskave o bronasti dobi na območju Slovenije
Show menu

Gabrovčev dan 2024

Bronasta doba na Notranjskem in Primorskem

Organizatorji znanstvenega simpozija sledijo začrtanemu cilju, da bodo vsako leto obravnavali izbrano železnodobno oziroma bronastodobno regijo, kot jih je opredelil akad. prof. dr. Stane Gabrovec v svojih temeljnih člankih. Težišče je na predstavitvah novih izkopavanj, raziskav in znanstvenih dognanj.

Osmo srečanje je posvečeno bronasti dobi na Notranjskem in Primorskem.

Program srečanja

9:15   Pozdravni nagovori:
          Mateja Kos (Narodni muzej Slovenije)
          Predrag Novaković (Slovensko arheološko društvo)
          Biba Teržan (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani)

9:30   Andrej Gaspari, Manca Vinazza, Anja Ipavec: Vrhnika – gradišče Tičnica in nekropola

10:00  Boštjan Laharnar, Ida Murgelj, Peter Turk: Breg nad Šembijami in Pivško v bronasti dobi

10:30  Ana Kruh: Bronastodobne najdbe iz Ajdovščine
         
 Teja Gerbec: Bronastodobne najdbe z območja Cola

11:00  Patricija Bratina: Nova spoznanja o poselitvi Krasa in Vipavske doline v bronasti dobi

11:30  Odmor


12:00  Manca Vinazza, Tomaž Fabec: Kras – analiza tehnologije »kaštelirske keramike« in stanje raziskav

12:30  Petra Vojaković, Tamara Leskovar: Odkritje novih grobov med Ponikvami in Matavunom pri Škocjanu na Krasu

13:00  Federico Bernardini, Elena Leghissa: Trmun – zgodnjebronastodobno gradišče na Tržaškem Krasu

13:30  Anton Velušček: Jamska najdišča iz bronaste dobe na Notranjskem in Krasu

14:00  Odmor


14:30  Tomaž Fabec, Dimitrij Mlekuž Vrhovnik: Nastanek kulturne krajine na Krasu

15:00  Giovanni Tasca: L'età del bronzo in Friuli

15:30  Anja Hellmuth Kramberger, Miha Kunstelj: Istra kot središče interakcijskega omrežja bronaste dobe na primeru keramike z gradišča Monkodonja in vplivi kaštelirske kulture na območje osrednje Slovenije

16:00  Miha Mlinar: Nova odkritja bronaste dobe v Posočju

16:30  Zaključna diskusija


17:00  Skupna večerja v Hotelu Park


Dogodek organizira Slovensko arheološko društvo v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, Oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (I. razred) in Znanstvenoraziskovalnim centrom ZRC SAZU.

Organizacijski odbor: 
akad. zasl. prof dr. Biba Teržan, dr. Peter Turk, doc. dr. Brina Škvor Jernejčič in izr. prof. dr. Matija Črešnar.
 

 

Prijavite se na e-novice